A Pannon Egyetem oktatói és kutatói az MTA tagjelöltek között

Tudományos osztályonként hozták nyilvánosságra azon kutatók nevét, akik közül a Magyar Tudományos Akadémia 2016. évi közgyűlésén megválasztásra kerülnek majd az új tagok.
A Pannon Egyetem hét kiváló, saját tudományágát elismerten és különösen magas színvonalon művelő oktatója/kutatója is szerepel a tagjelöltekre adott ajánlásokban.

MTA rendes tagságra ajánlott:

Pósfai Mihály egyetemi tanár – Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszék

MTA levelező tagságra ajánlott:

Gelencsér András egyetemi tanár – Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszék

Halmai Péter egyetemi tanár – Gazdaságtudományi Kar Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék

Hangos Katalin egyetemi tanár – Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Kiss Levente címzetes egyetemi tanár – Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet

Padisák Judit egyetemi tanár – Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet Limnológia Tanszék

Telcs András egyetemi tanár – Gazdaságtudományi Kar Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék