Brusznyai-kiadványok

Immár 60 éve annak, hogy az 1956-os forradalom nagyformátumú hősét, a Veszprém Megyei Forradalmi Tanács elnökét, a veszprémi tanár urat, Dr. Brusznyai Árpádot kivégezte a forradalmat vérbefojtó hatalom.

fotó_GombásKornél

A Brusznyai Alapítvány kiadásában a kerek évfordulóhoz igazodva három könyv látott napvilágot példás helyi összefogás eredményeképpen– város és egyetem támogatásával. A gazdag fényképanyagot tartalmazó dokumentumkötetet, a Pannon Egyetem kutatócsoportjának tanulmány kötetét, valamint Brusznyai Árpádné Honti Ilona naplóját január 9-én, Brusznyai kivégzésének napján mutatták be. A jelenlévőket először a Brusznyai Alapítvány részéről, a kötetek kiadásának szellemi irányítója, Imre Frigyesné köszöntötte, aztán szót kapott Porga Gyula polgármester és Gelencsér András rektor is. A következő felszólaló Sebő József Brusznyai-kutató volt, aki felidézte gyűjtőmunkájának néhány emlékét, amelyek 2002-es Moira – Brusznyai Árpád élete és kora című könyvének megírásához vezettek.

A Brusznyai-tanulmányok című kiadvány szerzői közül többen jelen voltak, akik írásaik vezérmotívumait elevenítették fel. Az egyetemi nyomdában készült könyvben Kahler Frigyes a Brusznyai-perről, Ladányi István a tanár Brusznyairól ír, míg az egyetemi kutatócsoport vezetőjének, Nagy Andrásnak Az öntörvényű értelmiségi című tanulmányát olvashatjuk. A kötetben helyet kapott továbbá Kocziszky Éva Brusznyai Árpád és a magyar Homéros-kutatás című írása és Szávai Dorottya interjúja Ritoók Zsigmonddal.

fotó_SzabóLaci (1)

A Pannon Egyetem a Brusznyai megemlékezések sorához még a hagyományos aulai emlékhangversennyel kapcsolódott, amelyen a Mendelssohn Kamarazenekar Kováts Péter vezényletével előadta az Egmont-nyitányt, majd a közel 200 fős Brusznyai Oratóriumkórussal kiegészülve felcsendült Schubert B-dúr miséje. Rábai Zsanett Brusznyai Árpádné Honti Ilona naplójából olvasott fel részleteket, Brusznyai Árpád unokája, Inotay Nóra pedig átadta a 2018. évi Brusznyai-díjakat Kovácsné Siffer Anikó tanárnőnek és Tóth István Imre végzős gimnazistának.

Fotók: Gombás Kornél, Szabó László