Doktorandusz hallgatók világa – Országos alelnököt ad a PE

 Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) a hazai felsőoktatási intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak demokratikusan fellépő, országos érdekvédelmi szervezete. A DOSZ újdonsült alelnökével, egyetemünk PhD hallgatójával, Szabó Péterrel beszélgettünk, aki a tudományos hallgatói élet aktív tagja.

dsc_1359-v-kk

Kérem, meséljen egy kicsit magáról!

2015-ben kezdtem meg doktori tanulmányaimat, jelenleg a keszthelyi Festetics doktori iskolában, szőlőszaporítóanyag-előállítás fejlesztésével foglalkozom.  Már korábbi tanulmányaim során is aktív tagja voltam az egyetemi életnek, többek között a Georgikon Kar hallgatói önkormányzatának elnökeként és szakképviselőként is tevékenykedtem. A doktori képzés megkezdését követően nem sokkal felkértek a PEDÖK (Pannon Egyetem Doktorandusz Önkormányzat) választások megszervezésében való részvételre, így 2015 márciusától már én töltöttem be az ügyvivő elnöki feladatokat a PEDÖK-ben.

Pontosan milyen feladatokat végez a DOSZ, kik lehetnek a tagjai?

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 1994 óta működik, viszont köztestületként csak néhány éve, 2012-ben alakult újjá.  A szervezet két lábon áll, közvetve minden PhD hallgató a közösség tagja, hiszen hazánk összes doktorandusz önkormányzata a szövetség részét képezi. A szervezet másik lábát a tudományos osztályok jelentik, amelyekből 21 van. Ezek a tudományos osztályok összesen 600 aktív taggal rendelkeznek. Bármely PhD hallgató tagja lehet ezeknek az osztályoknak, én például az Agrártudományok Osztályának vagyok tagja, illetve elnöke is, most már a második ciklusban.
Az országos szervezet és a helyi doktorandusz önkormányzatok fő célja az érdekvédelem és a különböző rendezvények szervezése, ösztöndíjak elérhetővé tétele a hallgatók számára. A különbséget az jelenti, hogy amíg az országos szövetség érdekérvényesítési törekvései leginkább a kormány felé irányulnak, addig a helyi szervezetek kari és egyetemi szinten végzik ugyanezt a tevékenységet.

Mit kell tudni a Pannon Egyetem doktorandusz önkormányzatáról?

A szervezet körülbelül egy éve alakult, a szükséges infrastruktúra kiépítése folyamatosan halad (irodák, honlap, költségvetés), az elmúlt évben ez volt a legfőbb feladat. A Pannon Egyetem doktorandusz önkormányzatának jelenleg tíz tisztségviselője van, minden kisebb doktori iskola egy-egy, a két nagyobb pedig két-két képviselővel rendelkezik. A következő évben főként a kommunikációt tervezzük fejleszteni, szeretnénk befejezni a honlapot, létrehozni egy aktív levelezőlistát és egy facebook oldalt is. Nagyon sok olyan publikációs lehetőség és egyéb hasznos információ van, amivel meg tudnánk könnyíteni a PhD hallgatóink munkáját. Helyi szinten nagy hiányosságnak érzem, hogy a keszthelyi és veszprémi doktorandusz hallgatók nem ismerik egymást eléggé, pedig kiváló közös kutatások, projektek, publikációk valósulhatnának meg, ha a hallgatók jobban megismernék egymást.
A távolabbi tervek között szerepel még az is, hogy valamilyen nagyobb rendezvényt elhozzunk ide Veszprémbe. Itt lehet szó a DOSZ Mérföldkő Konferenciájáról, vagy akár a közel 600 fős Tavaszi Szél Konferenciáról is.
Ehhez minden támogatást megkapunk, nagyon konstruktív viszonyt, és jó kapcsolatot ápolunk az egyetemi vezetéssel. Az elmúlt egy évben küldöttgyűlésünkön vendégül láttuk már a rektor urat, a rektorhelyettes urat, a közelmúltban pedig a kancellár úr tisztelt meg minket azzal, hogy egy fórum keretein belül válaszolt a PhD hallgatók kérdéseire.

dsc_1350-v-kk

Milyen lehetőségei vannak a doktorandusz hallgatóknak a szervezet munkájába való bekapcsolódásra?

A DOSZ-hoz kell fordulniuk, a szervezet honlapján a tudományos osztályok elnökeinek és titkárainak elérhetősége is megtalálható, feléjük kell jelezni a bekapcsolódás igényét. A részvételnek egyetlen feltétele az aktív PhD hallgatói jogviszony megléte.

Hogyan lett Ön a DOSZ stratégiai és általános feladatokért felelős alelnöke?

A Doktoranduszok Országos Szövetségének tisztségviselőit a szervezet legfőbb döntéshozó szerve, a küldöttgyűlés választja, amely a hazai felsőoktatási intézmények megválasztott tisztségviselőiből áll. Engem gyakorlatilag az összes magyarországi egyetem doktorandusz önkormányzata választott meg.

Mennyi időre szól a megbízása?

Eddig egy-egy évre szóltak a megbízások, de a közelmúltban változott az alapszabály, így számomra már két éves elfoglaltságot jelent ez a feladat.

Mik a feladatai, kitűzött céljai?

A DOSZ elnökség minden tagjának van valamilyen konkrét feladata, én a szervezet tudományos ügyvitelével foglalkozom majd 2017 januárjától. Addig a korábbi elnökség regnál, a megbízatásom tehát csak akkor kezdődik majd. Feladataim között szerepel a 21 tudományos osztály felügyelete, szervezése, a rendezvények koordinálása és a különböző pályázatok menedzselése. Céljaim között megtalálható a DOSZ külföldi kapcsolatainak ápolása és bővítése, a szervezet képviselete különböző külföldi szakmai konferenciákon, fórumokon, valamint a testvérszervezetekkel való kapcsolattartás. Tervezem továbbá a kommunikáció fejlesztését a tudományos osztályokra vonatkozóan, mert úgy gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége lesz a későbbiekben annak, hogy Magyarország értelmisége megismerje egymást és közös kutatásokat, szakmai tevékenységeket valósítson meg.