Egyetemi írópályázat

A Pannon Egyetem Közművelődési Titkársága újra meghirdeti az

EGYETEMI ÍRÓPÁLYÁZATOT

az alábbi kategóriákban:

1. Vers

2. Novella

 iropalyazat

Pályázati feltételek:

  • A pályázaton a Pannon Egyetem polgárai vehetnek részt.
  • Minden pályázó legfeljebb kettő alkotást nyújthat be kategóriánként; egy-egy írásmű terjedelme nem haladhatja meg az 5 gépelt oldalt (12-es betűnagyság, szimpla sortávolság).
  • A pályázatokat egyrészt gépelt, nyomtatott formában, zárt borítékban kell eljuttatni a Pannon Egyetem Közművelődési Titkárságára (cím: 8200 Veszprém, Egyetem út 10. E épület 1. emelet) postai úton vagy személyesen.
  • A legfeljebb tíz karakterű jeligével ellátott borítéknak tartalmaznia kell:
    • a pályaműveket 4 példányban
    • egy kisalakú zárt borítékot, amelyben a pályázó teljes neve, pontos címe, elérhetősége (telefon, e-mail) egyetemi státusza (hallgató/szak, dolgozó/egység) szerepel
  • Másrészt kérjük a pályaműveket e-mailben is eljuttatni (word dokumentumként csatolva) a kozmuv@almos.uni-pannon.hu címre!

További információ kérhető a Közművelődési Titkárságon személyesen, a 88/624-289-es telefonszámon, vagy a fenti e-mail címen.

A pályázatok leadási határideje: 2013. november 20. szerda

Fotó: internet