Hol van a Fehérvárra vezető hadiút?

Golarits Miklós tartott előadást a Tudomány a kocsmában rendezvény keretein belül 2014. május 6-án 18:00-kor a Sportban  Hol van a Fehérvárra vezető hadiút? címmel, mely a Tihanyi apátság alapítólevelében (1055) található egyetlen magyar nyelvű mondattal, a sokak által ismert feheruuaru rea meneh hodu utu rea sorral foglalkozott.

Az előadó azt a hipotézisét fejtette ki előadásában, mely szerint a fent említett sorban megjelenített Fehérvár, nem a sokak által ismert Székesfehérvár, mely Veszprémtől 45 km-re fekszik és Fejér megye megyeszékhelye, hanem egy másik Fehérvár nevű helység, mely a Pilisben (Esztergom megye) található. Felhívta arra figyelmet, hogy vár és város szó nem elkülöníthető ebben a szövegben, tehát a hely pontos beazonosításában ez is problémát jelenthet. A terület Golarits Miklós véleménye szerint valahol Dunakeszi-Budakalász környékén lehet egy gázló terület, mely egyébként a különböző krónikákban, metszetekben szerepel. Emellett a szórványemlékben szereplő petre zenaia ’Petre szénája’ hely a Tahi nevű településsel azonosítható.  Az út beazonosítását az is nehezíti, hogy egyes felfogás szerint a királynői és királyi vár É-D-i irányú, míg más nézet szerint  K-Ny-i elhelyezkedésű lehetett.

Tudomány a kocsmában

Ezután a szokásoknak megfelelően a közönség tehetett fel kérdéseket, melyek közül először Dobogókő mint szakrális központ merült fel. Ezzel kapcsolatban az előadó elmesélte, hogy a görögöknél is mészkőhegységekben voltak a jósdák, mert a bennük felgyülemlő gázok tudatmódosítást okozhatnak, és az ilyen oxigénmegvonásos állapotban az agy strukturált gondolkozása kikapcsol, ezek a területek lehetővé tették a sámánok tevékenységét.

De megtudhattuk még a hadi út védelmi vonalként való beazonosíthatóságát, azt, hogy miért jelentős, hogy ez kőből felépülő út, de az egész Pilis nagy várként való értelmezésére (hiszen 2 oldalról folyók övezik) is sort kerített a közös gondolkodás menete.

 

Heizinger Anita

fotó: internet