Nem csak világhírű tudós, de kiemelkedik az ismeretek átadásában is – Interjú Dr. Győri Istvánnal

Győri István Eötvös József-koszorú kitüntetést kapott kiemelkedő tudományos életműve elismeréseként.

IMG_7008

Mikor, miért került a Matematika Tanszékre a Pannon Egyetemen?

Az egyetem elvégzése után (1968) az első munkahelyem a Szegedi Orvostudományi Egyetem (SZOTE) volt. A SZOTE Számítástechnikai Központ alapítója és 1993-ig a vezetője voltam. Szervezésemmel és közreműködésemmel épült ki a SZOTE hálózati infrastruktúrája, számos orvosi informatikai alkalmazás valósult meg, nemzetközileg is ismert kutatási tevékenység zajlott a biomatematikai modellezés területén. Az NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály és a „Számítástechnika és Kibernetika az Egészségügyben és a Biológiában” konferenciasorozat szervezőbizottságának alapító tagja és elnöke is voltam.
Két évig (1987-89) vendégprofesszorként dolgoztam a University of Rhode Island egyetemen, ahol oktattam, számos tudományos cikket és meghívó professzorommal, Gerry Ladassal egy monográfiát publikáltam.
Miután visszajöttem Szegedre, rádöbbentem, hogy óriási változások történtek a számítástechnika és hálózatépítés terén. Eldöntöttem, hogy elméleti kutató leszek, kiegészítésképpen felügyelem és modernizálom az informatikai tanárképzést. A veszprémi egyetem Matematika Tanszék vezetésére megbízást kaptam, így 1993-tól egyetemi tanárként, tanszékvezetőként, az informatikai szak szakvezetőjeként tevékenykedtem nyugdíjba vonulásomig.

 Milyen tudományos munkákban vett részt, és milyen elismerésben részesült?

Szakmai érdeklődési köröm a differenciál- és differenciaegyenletek kvalitatív elméletének széles spektrumát lefedi, biomatematikai és orvosi informatikai kérdésekkel is foglalkozom. A nemzetközi differenciál- és differenciaegyenletes matematikai közösség tagja vagyok, már 12 éve beválasztanak az International Society of Difference Equations igazgatótanácsába.
Publikációimnak a száma több mint 200, hivatkozásaim száma a Google Scholar szerint 4900 felett van. Számos szakmai kitüntetésben részesültem. Legfontosabbak: Grünwald Géza emlékérem (Bolyai János Matematikai Társulat, 1973), Neumann János-díj (1992), a Chilei Egyetem Prof. Niemeyer Fernandez tiszteletbeli professzori cím (1994), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1996-2000), Szent-Györgyi Albert-díj (2000), Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2009).

IMG_7000

Mely publikációit tekinti a legfontosabbnak?

1992-ben elnyertem a matematikai tudomány doktora címet, a „Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak oszcillációja és globális attraktivitása” című értekezésem alapján.

Amerikában írtam meg egy szerzőtársammal, a karakterisztikus egyenletről a közönséges differenciálegyenletek egyenletében. Erre a monográfiára körülbelül 1300 alkalommal hivatkoztak eddig az MTMT szerint. Összesen 210 tudományos publikációm van, melyek közül 57 az orvosi alkalmazások kategóriájába tartozik. AZ MTMT szerit kb. 3100 hivatkozást kapott összesen. Büszke vagyok rá, hogy emlegetik a dolgozataimat, hivatkoznak rájuk és hivatkozások alapján újabb hivatkozások keletkeznek.

Milyen szerepet vállalt a MIK életében?

Úgy láttam, hogy a matematika elméleti oktatása kiváló alap az alkalmazott matematika műveléséhez, mert rossz elméleti kutatók nem lesznek jó alkalmazott kutatók, ezért minőségi oktatásra törekedtem.
Társszerzője vagyok több egyetemi jegyzetnek. Létrehoztam egy differenciálegyenletes műhelyt, amely folyamatosan fejlődik. A Matematika Tanszék három munkatársa is megszerezte az MTA doktora címet, többek PhD fokozatra tettek szert.

Úgy tudom, hogy 1995-98-ig az egyetem rektora is volt. Egyetemvezetőként, melyek voltak a legfontosabb feladatai?

Három induló közül én nyertem a választáson nem kis meglepetésre, hiszen csak másfél éve jöttem Szegedről. Megválasztásom napján érkezett egy boríték az akkori pénzügyminiszter levelével, amelynek következtében státuszokat kellett megszüntetni.
Másrészt ekkor indult meg a felsőoktatás strukturális átszervezése, amelynek lebonyolításában kivettem a részem. Ezen időszak alatt alakult ki a kreditrendszer, és akkor alapult meg a turisztikai szak is.

Magánemberként mivel telnek a mindennapjai?

Sokat kertészkedem, olvasok. Két gyermekünktől négy unokánk van, velük is gyakran együtt vagyunk. Számomra a család mindig nagyon fontos volt, biztos támaszt jelentettek, ezért hálás vagyok a sorsnak.

Fotó: Felföldi Gábor