Kérdések és válaszok az erkölcs oktatásáról

Először rendezték meg az Erkölcs-, és etika tanárok szakmai napját a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának Antropológia és Etika Tanszékén. Reggel 8 órától kezdődött a regisztrálás, ahol a résztvevők különböző tudományos folyóiratokhoz és kötetekhez juthattak hozzá, mint például Boros János Időszerű etika című könyvéhez, valamint az Iskolakultúra folyóirat különböző számaihoz.

Az Iskolakultúra a pedagógusok szakmai folyóirata, amit 1991-ben alapítottak, segíti az iskolákat és a pedagógusokat abban, hogy tevékenységük korszerű szaktudományosságra támaszkodjon. A rendezvény fél 9kor vette kezdetét, mégpedig Géczi János, tanszékvezető és egyetemi docens, és Kamarás István, MTA doktor, ny. egyetemi docens dialógusával. A szakmai nap felvezetése után az első előadó Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója volt, aki az átalakuló iskolarendszerről tartott előadást. Prezentációja során azt hangsúlyozta, hogy az átalakuló iskolarendszert az emberi képességek fejlődése, a kompetencia alapú oktatás és az egész életen át tartó tanulás paradigmája előzte meg. A főbb problémákhoz sorolta a demográfiai csökkenést és a pedagógusfoglalkoztatást.

szak5

A kidolgozott fejlesztési stratégia vezérelvei közt szerepelt az iskola nevelő szerepének az erősítése, a pedagóguspálya presztízsének emelése, és a lelki-szellemi-testi nevelés egyensúlyának biztosítása. Őt követte Horváth Zsuzsanna oktatáskutató, tanácsadó, aki kiemelte, hogy az erkölcsi nevelés és az etika oktatás szempontjából fontos a megfelelő tudásháttér és az értékviták kialakítása, amin keresztül több oldalról vizsgálhatunk meg egy adott témakört. Az előadások végén a résztvevőknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni az előadóknak, melyek megvitatása gyakran az előadások közötti szünetekbe nyúltak. A program második felében Kamarás István Erkölcsi dilemmák című előadásában az etika tárggyal kapcsolatos nehézségekre hívta fel a figyelmünket. A programsorozat utolsó előadója András Ferenc, egyetemi adjunktus Az etika oktatása és az etikai alapkategóriák című előadása kapcsán a van és a kell fogalmakról tartott előadást. A problémát a deontikus logika „megengedés elvének” szempontjából közelítette meg.

A szakmai nap elérte azt a célját, hogy párbeszédet alakítson ki az előadók és a résztvevők között az etikaoktatásban felmerülő problémákról; ezek pedig olyan dolgok, melyek mellett nem mehetünk el kérdések nélkül.

A rendezvény a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0026 azonosító számú „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon Egyetemen” című projekt keretében valósult meg.

Fekécs Ildikó

fotó: Fülöp Szabina