Nemzetközi Koordinációs Központ alakul a Pannon Egyetemen

Széleskörű együttműködésnek köszönhetően Nemzetközi Koordinációs Központ alakul az infokommunikációs technológiák nemzetközi élvonalba tartozó kutatására és piaci bevezetésére a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán.

Ezen változás hátteréről és előnyeiről a MIK egyetemi docensét, Dr. Bertók Botondot kérdeztük.

1. Hogyan valósulhat meg ez a lényeges változás az egyetemen?

A Nemzeti Koordinációs Központok feladata az Európai Unióban, hogy egy országon belül adott tématerülethez kapcsolódó innovációs kapacitást segítse abban, hogy újabb sikereket érjen el, elsősorban EU-pályázatokon és EU-beli együttműködések kialakításában mind akadémiai, mind ipari szereplőkkel karöltve. Az Európai Unió pályázati forrásokkal is támogatja ilyen központok kialakítását az általa kiemelt területeken és prioritások mentén. Az egyetem által 2012 nyarán elnyert, részben hazai finanszírozású pályázatban meghirdetett tématerületek között kiemelt szerepet kapott az infokommunikációs technológiák fejlesztése, prioritásként megjelenítve például az informatikai biztonságot és a logisztikai rendszerek információs technológiáit.

IMG_6964

A Műszaki Informatikai Kar alapítása óta elkötelezett abban, hogy ne forgácsolja szét önmagát, hanem kutatásait és fejlesztéseit tématerületek egy kisszámú körére fókuszálja, azokban viszont folyamatosan a világ élvonalába tartozó kompetenciákat tartson fenn és építsen tovább. Ezen területekre kutatató-fejlesztő központokat is dedikál, hogy a szükséges erőforrások hosszú távon, előreláthatóan összefoghatóak legyenek egy-egy szakmai cél érdekében. Ennek köszönhetően a Nemzeti Koordinációs Központ pályázathoz szükséges referenciáit az egyetem a fent említett két területen könnyen igazolta, hiszen mind az informatikai biztonság, mint a logisztikai rendszerek információs technológiáinak fejlesztését évek óta sikeresen működő önálló kutató-fejlesztő központok támogatják a karon.

A központ önmaga is a kar szervezeti egységeként jött létre. Feladata az országos szakmai együttműködések koordinációja mellett azt megalapozandó a tématerület számos aktuális kérdésének megválaszolása kutatási programokkal, kutatási partnerek széles és egyre bővülő körével. Ezen kutatásokat részben maga a pályázat finanszírozza, de folyamatosan kutatjuk és építjük azokat az üzleti megoldásokat, amelyek segítségével több téma önfenntartóvá válik a pályázati támogatás lezárulta után.

2. Mi a központtá válás jelentősége?

A központtá válás részben elismerése a Pannon Egyetem és a Műszaki Informatikai Kar eddigi meghatározó szakmai szerepvállalásának a műszaki informatikai tudományban és kapcsolódó innovációban, másrészt óriási lehetőség, hogy Veszprém formálisan is nemzeti központ legyen. Ha a Nemzeti Koordinációs Központ egyetemünkön van és sikeresen működtetjük, akkor első kézből tudunk a legújabb ötletekről, kezdeményezésekről, a kapcsolódó kutatók és vállalkozások önmaguktól is megtalálnak minket. Ezt már ma is tapasztaljuk. Korábban az egy-egy területen bevonható partnerek feltárása óriási kutatómunkát igényelt, ma egyre gyakrabban jönnek ők hozzánk bemutatni képességeiket és kapacitásaikat.

3. Hogyan érdekelt a MIK a központ életében?

A MIK és más magyar kutatóhelyek is leginkább azt az előnyt élvezhetik, hogy az informatikai tudományban aktív szereplők köre átláthatóvá válik. Ennek következtében egyrészt csökken a redundanciák kockázata, hogy többen ugyanazon dolgozunk nem tudva egymásról. Másrészt mindenki arra fókuszálhat, amiben ő a legjobb, mert jobb eséllyel találja meg a kapcsoló fejlesztések megvalósítóit saját erőforrásain kívül.

IMG_7012

4. Milyen előnyt jelent a hallgatók számára a központ megvalósítása?

A kar céljaként megfogalmazott feladatát, hogy hallgatóink sikeres szakmai pályáját alapozza meg, tapasztalatunk szerint leginkább azzal támogathatja, ha védett, támogatott, mentorált módon, de már hallgató korukban is piaci körülmények közé helyezi a diákokat. Ez jelenti részben a munkakörülményeket, ahol csapatban, módszertanilag megalapozott módon, valós kihívásokon dolgoznak együtt, és jelenti a kapcsolati tőkéjük fejlődését is.  Mindemellett pedig, ügyelünk rá, hogy szakmai ismereteik az elérhető legkorszerűbbek legyenek. Nem véletlen, hogy független kutatás szerint a PE-MIK-en végzett informatikusok kezdő átlagfizetése a legmagasabb az országban. A központ ittléte mindebben további versenyelőnyt jelent. A központ kutatási programjai kivétel nélkül a MIK hallgatóinak bevonásával valósulnak meg. A központ átfogó szakmai rendezvényei és szűkebb témára fókuszáló workshopjai is nyitottak a hallgatók számára. Stratégiai megállapodásaink pedig kifejezik, hogy mely partnerek között munkát vállalva tudnak diákjaink velünk együttműködve és közös támogatásunkkal indulni saját hosszú távú szakmai sikereik felé.

A Központ a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0004 azonosítószámú  Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák kidolgozására és piaci bevezetésére című pályázat keretében valósult meg.

Laczkó Csaba

fotó: NIKK