Regényre fel!

MFTK_logoImmár ötödik alkalommal kerül megrendezésre egyetemünkön a regénykollokvium, ahol az Irodalom- és Kultúratudományi Intézet oktatói mellett a hazai irodalomtudomány legnevesebb kutatói és irodalmárai tartanak előadásokat. A rendezvény 2013. szeptember 19.-e és 21.-e között a Vár utca 39. szám alatt, a 105-ös teremben lesz. Ez idő alatt együtt gondolkodhatunk a regények felvetette kérdésekről. Az idei előadássorozat központi, irányadó problémafelvetése a Travesztív hagyomány a regényirodalomban címet viseli.

Az előadások szekciókra tagolva, szünetekkel, valamint természetesen vitákkal színesítve várnak minden érdeklődőt, laikust és hozzáértőt egyaránt!

A három nap programja tehát:

 

2013. szeptember 19. csütörtök

 

10:30–13:30

Megnyitó: Szitár Katalin mb. intézetvezető

Elnök: Kovács Árpád

 

Plenáris előadás

Szegedy-Maszák Mihály: Utánzás, paródia, travesztia

 

Szekcióelőadások

Dobos István: Elképzelt nyelvi világok. Szólás és mondás által lesz a regény

Szávai János: Álom és irodalom

Horváth Géza: A groteszk test a regényben

 

15:00–18:00

Elnök: Bókay Antal

Fried István: Souvenir-avenir (Andrzej Kuśniewicz: Holt nyelvek órája című regényének többnyelvűsége)

Dobos Marianne: „nem vartyog a világ egy békája se szebben a lengyelnél”  (Pátosz és irónia – Mickiewicz: Pan Tadeus)

Mezősi Miklós: Mítosztravesztiák és költői formáik az ókorban és ma

Szünet

Rácz Gabriella: Travesztia és zenei recepció. Wagner és Mozart a kortárs német irodalomban

Balcsik-Tamás Kinga: A metafikció mintázatai Paul Auster filmes és írott történeteiben

 

2013. szeptember 20. péntek

 

9:00–13:30

Elnök: Szegedy-Maszák Mihály

Kovács Árpád: Travesztív trópusok: a nevetés értelme

Bókay Antal: Történet a patológia peremén: Lewis Carroll narratológiája és poétikája

Kovács Gábor: A travesztia paródiája

Szünet

 Szitár Katalin: Komoly játék: karneváli és kéziratos travesztiák

Papp Ágnes Klára: Periféria és centrum. Kisvárosi tér és idő a 20. századi magyar regényben

Földes Györgyi: Doppelgänger a műfajparódiák csomópontján. Szerb Antal: A Pendragon legenda.

 

15:00–18:00

Elnök: Dobos István

Kabdebó Lóránt: Vergilius travesztia A pillanat című Szabó Magda regényben

Ladányi István: A levélműfaj parodisztikus használata a Törökországi levelekben

Érfalvy Lívia: Imitáció és önazonosság Móricz Zsigmond Rokonok című művében

Szünet

Szávai Dorottya: Konfesszió, metanarratív képződmények és megkettőződések Kemény István: Kedves Ismeretlen című regényében

Kovács Ágnes: Esterházy Péter ravasz húzása (Egyszerű történet vessző száz oldal)

 

2013. szeptember 21. szombat

 

9:00–13:30

Elnök: Fried István

Bús Éva: Yorick útjai kifürkészhetetlenek: Sterne érzékeny búcsúja az utazóregénytől

Horváth Kornélia: A visszájára fordított szó (William Makepeace Thackeray: Hiúság vására)

Molnár Angelika: Ugarov Oblomov-travesztiája

Szünet

Antonio Sciacovelli: A történelmi regény hagyományaival való dialógus a mai olasz krimiben (Camilleri, De Cataldo, Malvaldi)

Benyovszky Krisztián: „Vendégszereplők” és „szövegelők” Jasper Fforde két regényében

Arany Zsuzsanna: Álarc és halálarc: Jekyll és Hyde

 

Zárszó

Kovács Árpád