Valóban igazi nyelv a jelnyelv? Read more

Valóban igazi nyelv a jelnyelv?

A jelnyelveket, amelyek legfőképp a siketek kommunikációs eszközei, az 1960-as évektől tekintik valódi, önálló nyelveknek. Sokan a vizuális kódrendszerek legfejlettebb típusaiként tartják őket számon, amelyek (csakúgy, mint minden más nyelv) rendelkeznek önálló hangtannal (fonetikával), alaktannal (morfológiával) és mondattannal (szintaxissal).