Tananyagot fejlesztenek

A „Magyarország a Kelet-Európai logisztika központja – Innovatív logisztikai képzés e-learning alapú fejlesztése” című projekt nyitórendezvényét május 31-én tartották az egyetemen.

Az egyetem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1 kiírásra pályázatot nyújtott be, a projekt 190 417 422,- Forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatás intenzitása: 95%. A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0088 azonosító számú projekt a „Magyarország a Kelet-Európai logisztika központja – Innovatív logisztikai képzés e-learning alapú fejlesztése” címet viseli. Egyetemünk konzorciumi partnere a Miskolci Egyetem.

A projekt általános célja, hogy az egyetem új, korszerű digitális tananyagokkal támogatott műszaki, gazdasági képzéseiről kikerülő diplomások középtávon is versenyképes tudással rendelkezzenek a munkaerő-piacon, hozzájárulva ezzel nemcsak az egyetem, hanem az ország versenyképességének megteremtéséhez is.

A projekt keretében 18, a logisztika és az ellátási lánc menedzsment témaköréhez tartozó tantárgy – előadások és szemináriumok – interaktív, e-learninges tananyagát fejlesztik ki, a programban résztvevő tanárok e-learning orientált módszertani és pedagógiai képzésen vehetnek részt, virtuális osztálytermeket alakítanak ki, valamint a hallgatók számára egyéni felkészülésű szakmai nyelvtanulását segítő angol nyelvű rendszer kialakítása valósul meg. További cél olyan mintaszerű, a későbbiekben mintaként használható anyagok és eljárások kialakítása, amelyek által más munkatársak is képesek lesznek saját tárgyaik e-learning alapú fejlesztésére.

A nyitórendezvényen dr. Jancsik András, a Gazdaságtudományi Karának dékánja köszöntőjében hangsúlyozta, fontosak az ilyen jellegű projektek az egyetem életében, mert a kutatási eredményeket a gyakorlatban is hasznosíthatják az intézményen belül és kívül egyaránt. A mai felsőoktatási intézményeknek nyíltnak kell lenniük és reagálniuk kell a piac kihívásaira, mondta.

Ezt követően dr. Szabó Lajos, a Gazdaságtudományi Karának szakmai koordinátora nyitóbeszédében bemutatta a projekt tartalmát és a tananyagfejlesztés területeit.

A megnyitó után dr. Mang Béla, a Miskolci Egyetem szakmai megvalósítóinak koordinátora hangsúlyozta a projekt fontosságát és a várható eredményeket.

A projekt megvalósítása 2012.04.01-én indult és 2014.03.31-én fog zárulni.