A Nagy Háború

A Pannon Egyetem Közművelődési Titkárság szervezésében megemlékezést tartottak az egyetemen 2014. szeptember 30-án. Az eseményt az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából rendezték meg.

Az est „A Nagy Háború” címet kapta. A szervezők ezzel is igyekeztek kifejezni tiszteletüket a háborúban harcoló katonák felé. A megemlékezésen először három egyetemi oktató előadását hallgathattuk meg, majd a Váci Mihály Irodalmi Színpad és az Egyetemi Versmondó Műhely adott elő háborús verseket, novellákat, jeleneteket.

14_NagyHaboru_011

Elsőként Dr. Habil Garaczi Imre egyetemi docens tartott előadást „Geopolitikai játszmák az első világháború körül Kelet-Közép Európában” címmel. Elmondásai alapján az első világháborút középponti metszetnek tarthatjuk a modernitás korában. Kitért arra is, hogy a 20. századtól abszolút megváltást, járvány-, és háborúmentességet vártak az emberek, azonban nem ezt kapták. A 18. század végi francia forradalomtól indulva a társadalmak tolták maguk előtt a problémákat, megoldásra várva. A kis népek saját államot akartak létrehozni. Az előadás az 1814-15-ös bécsi kongresszustól a trianoni békeszerződésen és a jaltai egyezményen át egészen az 1989-90-es rendszerváltásig eljutott. Főként azonban az első világháború alatt zajló társadalmi és politikai témákat ismerhettük meg, melynek végkifejlete a nemzeti azonosság fontossága lett.

14_NagyHaboru_016

A következő előadást Sashalmi István helytörténeti kutató tartotta, mely a „Veszprémiek az I. világháború poklában” címet viselte. Igazán figyelemfelkeltő képeken keresztül ismerhettük meg a korabeli katonai ruházatot, az első világháború során megjelent géppuskát, valamint a háborús hősökért felállított emlékművek fotóit is megtekinthettük. Az előadásból kiderült, hogy a veszprémi honvédzászlóaljak nagy részt vettek ki a háborúból, lovas huszáraink kiemelkedően jól szerepeltek a harcokban. Szintén az 1900-as évek elején létrehozták Veszprém közelében a tüzérségi lőteret, mely azóta is hazánk legnagyobb lőtere, napjainkban is gyakorlatoznak a terepen.

A harmadik prezentációt Dr. Kovács Gábor egyetemi adjunktustól hallhattuk, aki „A világháború  Gárdonyi Géza prózaművészetében” témáról beszélt. A legnagyobb hangsúly Gárdonyi A virradat előtt című novellája kapta, amely egy háború utáni vonatútról szól, ahol az utasok eleinte elbeszélnek egymás mellett, képtelenek dialógust létrehozni. Gárdonyi nézetei szerint a háború is csak monológok sora, nem dialógus, a bennünk és körülöttünk zajló harcok kiteljesedése.

14_NagyHaboru_044

A három oktatói előadás után az egyetemi hallgatók irodalmi művekkel zárták a megemlékezést.

Nagy Petra

Fotók: Ruppert Tamás