A Pannon Egyetem tudományos műhelyeinek támogatása

A Pannon Egyetem a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV kódszámú Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be, a projekt 157 313 888.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0004 azonosító számú projekt „ A Pannon Egyetem tudományos műhelyeinek támogatása” címet viseli. A projekt megvalósítása 2015. április 1-én indult és 2015. november 30-án zárul.

A konstrukció átfogó célja a felsőoktatási intézmények minőségi kutatói utánpótlás-nevelésének támogatása.

image1346259128

A projekt keretében vállalt célkitűzéseink:

  • A doktori iskolákban folyó képzési-kutatási-tehetséggondozási munka szakmai bázisának erősítése.
  • Az oktatói életpálya modell vonzásának erősítése.
  • A doktori iskolákban folyó publikációs tevékenység minőségének javítása.
  • A tudományos kutatás szakmai feltételrendszerének javítása, a tudományos eredmények nemzetközi szakmai fórumokon történő bemutatásának támogatása, publikációs költségekhez való hozzájárulás.
  • A tudományos műhelyek nemzetközi pályázati lehetőségeinek kiterjesztése és erősítése.
  • Új, perspektivikus kutatási témákban kutatói teamek erősítése, minősített kutatók bevonása.
  • A doktori képzési programok tantárgyi kínálatának bővítése, a képzések tematikájának korszerűsítése a tudomány legújabb eredményeinek figyelembevételével.
  • Az abszolutórium megszerzését követően a doktorjelöltek támogatása, a fokozatszerzés elősegítése.
  • A TDK tevékenység feltételeinek javítása, a TDK munka presztízsének és elismertségének növelése, a tudományos kutatás és a kutatói életpálya népszerűsítése.
  • A szakkollégiumi tevékenység fejlesztése, feltételeinek javítása, minőségi szakkollégiumi programok támogatása, tehetséges hallgatók ösztönzése.