“Generációváltás zajlik a karon belül…” – a MIK új dékánjával beszélgettünk

DSC_3059 VFél évnyi átmeneti időszakot lezárva március elsejétől újra kinevezett dékán vezeti a Műszaki Informatikai Kart. Az egyedüliként pályázó dr. Hartung Ferenc egyetemi tanárt ugyanis februári ülésén egyhangúlag, vagyis ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a szenátus. Hartung professzor úr 2019. február 20. napjáig tölti be a tisztséget. Ennek apropóján beszélgettünk  dékán úrral egyebek mellett a kar jövőjéről, fejlesztési elképzeléseiről. Helyzetértékelés és jövőkép a friss dékántól.

Milyen események előzték meg az Ön kinevezését?

Ez egy hosszabb folyamat, valamennyi lehetséges kari jelölttel történt belső egyeztetés eredménye volt. Novemberre alakult ki a karon belüli vélemények alapján, hogy én fogok pályázni a dékáni pozícióra.

Milyen rövid-, és hosszú távú tervei vannak a kar vezetésére vonatkozóan?

A Műszaki Informatikai Kar az egyetem legfiatalabb kara, de ez alatt a rövid idő alatt is elismerésre méltó eredményt ért el az oktatás, kutatás és projekttevékenység területén. Ezeket az eredményeket célunk tovább javítani, a hazai és nemzetközi elismerésünket fenntartani, és még inkább növelni. Az oktatás területén két fő projektet emelnék ki. A közeljövőben, illetve már jelenleg is egyik fontos célunk a duális képzések indítása és bővítése. A kar 2015 őszén a villamosmérnöki alapszakon indított duális képzést négy ipari partner közreműködésével. 2016 őszétől már minden informatikus alapszakon és a villamosmérnöki alapszakon is kínálunk duális képzést. A partnerek köre is jelentősen bővült, jelenleg 15 céggel van együttműködési megállapodásunk. A duális képzés fontos az iparvállalatok számára, hiszen ennek során a cég saját elvárásai szerint tudja felkészíteni a hozzá jelentkezőket, akik a végzés után akár a cégnél is elhelyezkedhetnek. Az érdeklődő hallgatók olyan speciális szakmai tapasztalatra tehetnek szert tanulmányaik során, melyekre a normál képzésben az egyetem falai közt nincs lehetőség. Várhatóan ez az együttműködés nem csak az oktatásban, hanem a kutatás-fejlesztési projektekben és egyéb szakmai együttműködésekben is hasznosul.
A másik ilyen jelentősebb vállalkozásunk pedig, hogy több angol nyelvű szakot indítsunk. Idén ősztől a mérnökinformatikus mesterszak nappali tagozata angol nyelven fog indulni. Ez jelentős változás, melyet az érintettek többsége pozitívan fogadott.

A duális képzés beépülése érintheti más karok hallgatóit is?

A duális képzés ugyanolyan kiemelt fontosságú az egyetem, mint a Műszaki Informatikai Kar számára, hiszen vállalati és hallgatói igényt elégít ki. A négy érintett kar együtt alakítja ki a képzéshez szükséges eljárásrendet, folyamatokat, és a beiskolázási kampányt is együtt végezzük. Ezzel az egységes fellépéssel minden résztvevő számára előnyös, jól működő rendszert kívánunk kialakítani.

DSC_3042 V

A tanrendet érheti a közeljövőben változás a Műszaki Informatikai Karon?

A szakok tantervei folyamatos karbantartást igényelnek. A közeljövőben fog megjelenni a képzési és kimeneti követelményeket meghatározó kormányrendelet módosítása, így természetesen nekünk is át kell néznünk a tanterveinket ennek szellemében is. Egyébként az informatika az a terület, ami annyira gyakran változik, hogy számos szakmai tárgy tartalma szinte évente megújul.


A meglévő tárgyak megújulásán túl új képzési irányok is beépülhetnek a tantervbe?

Két éve vezettünk be specializációkat a mérnökinformatikus mesterszakon annak érdekében, hogy három, a karon kiemelt képzési és fejlesztési területen adjunk a specializációt választó hallgatóknak mélyebb modern ismereteket. A cégek is gyakran megfogalmazzák az egyetemnek a végzett hallgatók kompetenciáival szembeni elvárásaikat. Ennek egyik eleme a már említett tárgyak modernizálása, a másik pedig a cégektől érkezett vendégelőadók
meghívása, akik speciális témaköreikkel emelik az oktatás színvonalát. Az elmúlt félévben például a General Electric munkatársai tartottak népszerű kurzust hallgatóinknak. Egy másik példa a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának munkatársai által összeállított Szellemitulajdon-védelem, illetve az Iparjogvédelem és innovációmenedzsment e-learning kurzusok indítása az elmúlt évben, amelyek nyitottak a többi kar hallgatói számára is.

DSC_3043 V

Kutatási területen milyen változások várhatók?

Összességében elmondható, hogy generációváltás zajlik a karon belül. Több nemzetközileg elismert professzorunk az utóbbi néhány évben töltötte be a 70 éves kort, így ők professor emeritusként folytatják munkájukat. Támogatásukra, szakmai tevékenységükre továbbra is számít a kar, viszont fontos, hogy új professzorokat nevezzünk ki. Ezt egyrészt belső személyi fejlesztésekkel, másrészt külső professzori szintű kutatók felvételével tehetjük meg. Szerencsére számos olyan fiatal kollégánk van, akik közel vannak az MTA doktora tudományos fokozat követelményeinek teljesítéséhez, így ők néhány éven belül akár egyetemi tanárok is lehetnek. A karon mindig is kiemelt fontosságú volt a kutatás-fejlesztési tevékenység. Számos olyan pályázat és projekt futott és fut jelenleg is, amelyek révén hazai és nemzetközi nagyvállalatokkal van együttműködésünk, és amelyek pénzügyileg és szakmailag egyaránt nagy komplexitásúak. Ezek rendkívül fontosak a mai gazdasági helyzetben a kar működésének finanszírozása szempontjából is.

Az infrastruktúra-fejlesztés erőteljesen érzékelhető volt az elmúlt években a Műszaki Informatikai Karon. Várhatóak további ilyen irányú beruházások?

Nagyon látványos eredményt hozott az egyetemi TIOP pályázat, melynek eredményeként az I épület jelentős része megújult, s ezáltal modern és szép körülmények között tudunk oktatni, kutatni. Ugyanakkor egy informatikai karon nagyon fontos a számítógépes háttér állapota, melyben az elmúlt évek pályázatainak köszönhetően és cégek támogatásával szintén tudtunk fejlődni. Jelenleg elmondható, hogy a kar számítógépes infrastruktúrája korszerű, de ennek az állapotnak a fenntartása folyamatos modernizálást igényel.

26117_108658152496053_2115113_n