Ismét díjazták a tudást – Interjú Strack Flóriánnal

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 1998 óta Pro Scientia és Pro Arte díjakkal jutalmazza azokat a tehetséges egyetemistákat és főiskolás hallgatókat, akik felsőoktatási tanulmányaik során tudományos munkájukkal kortársaikat megelőzve kiemelkedőt alkotnak.

Az elismerést a Tanács kétévente adományozza azoknak a fiataloknak, akik az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon első helyezést érnek el, valamint a hallgatói összteljesítményük alapján is érdemesnek bizonyulnak a kitüntetésre. Az Aranyérmet hagyományosan az Országos Tudományos Diákköri Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében vehetik át a díjazottak. Ebben az évben a díjak 2017. november 20-án kerültek átadásra az OTDT XXXIII. OTDK-t lezáró kitüntetés átadó ünnepi ülésén. A Bizottság idén negyvenöt Pro Scientia és két Pro Arte Aranyérem átadásáról döntött.

DSCF9651 modified

A Pannon Egyetemről egyedüliként Strack Flórián, a Gazdaságtudományi Kar doktorandusz hallgatója részesült Pro Scientia Aranyéremben ebben az évben. Az elismerést a „Hazai gyógyszállodák 2.0 – a medical wellness piaci kihívásai Magyarországon” című pályamunkájával nyerte el, melyet 2017 tavaszán a XXXIII. OTDK mutatott be.

Eddigi eredményeiről és jövőbeli terveiről beszélgettem vele a kitüntetés kapcsán.

Miért kezdtél el TDK-zni? Kinek köszönheted, hogy ezt az utat választottad?

Alapszakos tanulmányaim végén vettem részt először ITDK-n, köszönhetően akkori témavezetőmnek, Priszinger Krisztinának. Először azt gondoltam, hogy én biztosan nem vagyok képes arra, hogy jó TDK dolgozatot írjak, mert akik ilyen versenyeken vesznek részt, valószínűleg sokkal okosabbak nálam. Azonban az utolsó előtti félévem során ellátogattam egy ITDK-ra, és rájöttem, hogy ez nem teljesíthetetlen feladat, ilyen kutatást én is tudok csinálni. Így témavezetőm kérésének engedve végül az alapszakos szakdolgozatommal beneveztem a következő ITDK-ra, melyen első helyezést értem el a tagozatomban, valamint továbbjutottam az országos versenyre is.

Honnan merítettél motivációt a dolgozatok megírása során?

Az első dolgozat ötlete volt a legnehezebb. Ezt egy olyan szaktársamnak köszönhetem, aki szintén nem tudta, hogy miről írná a szakdolgozatát. Az utolsó konzultáción ülve, amikor be kellett számolnunk a témavezetőnknek, én még mindig azon gondolkoztam, hogy pontosan miről is szóljon a dolgozatom. Ekkor a szaktársam azt javasolta, hogy kutassak valamilyen barlanggal kapcsolatos témát. Az ötlet nekem is és a témavezetőmnek is nagyon megtetszett, így egy hazai gyógybarlangot választottam a vizsgálódásaim központjának. A második dolgozat adta magát egy kutató ösztöndíjból, harmadik alkalommal pedig az egészségturizmus egy kevésbé ismert területével szerettem volna foglalkozni, így esett a választásom a medical wellness területére. Minden esetben célom volt, hogy a dolgozatom ismeretterjesztő jellegű is legyen, így próbáltam olyan témákat választani, amelyet csak kevesen ismernek.

Milyen eredményeket értél el korábban az intézményi és az országos versenyeken?

A 2014-es sikeres ITDK szereplést követően 2015-ben vettem részt először OTDK-n, ahol második lettem a pályamunkámmal, mely egy hazai gyógybarlang turisztikai célú fejlesztésének lehetőségeiről szólt. Ekkorra már nagyon megtetszett a TDK-zás, a kutatás világa, és azt gondoltam, hogy ennél jobb, részletesebb dolgozatot is tudnék írni. Szerencsére mesterszakos tanulmányaim megkezdését követően 2015 nyarán egy, az ISES Intézettől elnyert kutató ösztöndíjnak köszönhetően lehetőségem nyílt kutatásom folytatására és kiterjesztésére. Ekkor a Kőszegi-hegység gyógyturisztikai célú fejlesztésével és hasznosításával foglalkoztam, a kutatási beszámoló elkészítését követően pedig úgy gondoltam, hogy ebből a témából is írok egy TDK dolgozatot. Ezzel beneveztem a 2015 őszén rendezett ITDK-ra, ahol szintén első helyezetést értem el a tagozatomban, amivel garantáltam továbbjutásomat a 2017-ben megrendezendő OTDK-ra. Majd egy évvel később a mesterszakos diplomadolgozatom témáját és kutatását kibővítve újra azt éreztem, hogy érdemes lenne neveznem a 2016-os ITDK-ra is. Ez alkalommal is sikerült elérnem egy első helyezést, mellyel újra lehetőséget nyertem az OTDK-n való részvételre. Végül az utóbbi dolgozatnak köszönhetem a Pro Scientia Aranyérmet.

Kérlek, röviden foglald össze, hogy miről szól ez a dolgozat!

A dolgozat keretein belül egy reprezentatív kutatást végeztem a hazai gyógyszállodák körében, mely a gyógyszállodák és a medical wellness kapcsolatáról, illetve az egészségturizmus e területének trendjeiről szólt.

20171120_131853 modified

Kihez fordulhattál segítségért a dolgozat megírása során?

Az egész Turizmus Intézeti Tanszék nagyon támogató volt a kutatásaim során. Szeretném azonban kiemelni közülük a témavezetőmet, dr. Lőrincz Katalint, aki ötleteivel folyamatosan fejlesztette munkámat, és dr. Gyurácz-Németh Petrát, aki szállodai kapcsolatrendszerével és a szállodás részekre vonatkozó tanácsaival, tudásával támogatott engem. Szeretném még megemlíteni dr. Raffay Ágnest, aki segített abban, hogy a kutatásom valóban reprezentatív legyen, mellettük pedig köszönettel tartozom dr. Kosztyán Zsolt Tibornak is, aki kari TDT elnökként sokat segített a dolgozat leadásával kapcsolatos teendőkben, valamint a Pro Scientia pályázat benyújtása során.

Számítottál az elismerésre vagy teljesen váratlanul ért?

Váratlanul ért. Őszintén szólva arra sem számítottam, hogy első helyezést fogok elérni a dolgozatommal, mert úgy éreztem, hogy az OTDK mezőnye nagyon erős volt abban az évben. Emellett azt is gondoltam, hogy eddigi eredményeim nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy megkaphassam az aranyérmet. A feltételezésem szerencsére helytelennek bizonyult, így nagyon kellemes meglepetés volt az elismerés.

Miből állt a jutalom? Mit vehettek át a díjazottak és témavezetőik?

Az aranyérem mellé járt egy díszes oklevél, egy öltönyre helyezhető kitűző, valamint némi pénzjutalom is. Természetesen a témavezetőket is díjazták, ők díszoklevelet és kitűzőt kaptak.

Ha jól tudom, jelenleg első éves PhD hallgató vagy a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában. Mivel foglalkozol, mi a fő kutatási területed?

A kutatási területem továbbra is az egészségturizmus, azon belül pedig az egyes hazai térségek egészségturisztikai és gazdasági helyzetének kapcsolatát vizsgálom.

DSCF9670 modified

Mennyiben járult hozzá a TDK-n való részvétel ahhoz, hogy az egyetem berkein belül maradj?

Már ahhoz is nagyban hozzájárult a TDK tevékenységem, hogy a mesterszakot itt kezdjem el. Amikor részt vettem az első ITDK-n és ott helyezést értem el, akkor kezdtem el úgy érezni, hogy van keresni valóm az egyetemi életben. Később pedig, amikor újra szép eredményeket értem el a versenyeken, szinte már biztos voltam benne, hogy érdemes ezen a pályán maradnom. Ezért úgy döntöttem, hogy ezzel a lendülettel belekezdek PhD tanulmányaimba a doktori cím megszerzésének reményében.

Mik a céljaid rövid és hosszú távon? Hol képzeled el magad a jövőben?

Erről nincs még konkrét elképzelésem, hiszen elég sok időm van még a képzés befejezéséig. Gondolkodom azon, hogy az esetleges sikeres fokozatszerzést követően oktatóként itt maradjak az egyetemen, de az is lehet, hogy a piaci szférában találom meg a jövőmet.

Végül mit üzensz azoknak, akik bizonytalanok abban, hogy érdemes-e részt venniük ITDK-n?

Azt üzenem nekik, hogy ne legyenek bizonytalanok. Ha szeretnének TDK-n részt venni, nevezzenek nyugodtan, mert ők is képesek arra, amire bármely más pályamunkát benyújtó hallgató. Ha ezt mégsem hiszik el magukról, akkor nyugodtan menjenek el egy ilyen versenyre nézőként, és bizonyosodjanak meg arról, hogy a versenyen nem várnak el átlagon felüli képességeket. Röviden csak annyit mondanék, hogy bízzanak magukban, legyenek szorgalmasak és higgyék el, hogy képesek egy TDK dolgozat megírására. Megpróbálni nem kerül semmibe, még tanulni is lehet, és jó érzés, amikor elismerik az ember munkáját.

Fotók: Kántor Szilvia, Strack Flórián