Jó reggelt, Kőszeg!

A decemberi számunkban olvashattátok, hogy Zalában már három helyen vagyunk jelen, most pedig Vas megye térképére is felrajzoltuk egy pannonos kék pöttyöt. A Pannon Egyetem legújabb, kőszegi képzési helyéről, a hozzá kapcsolódó rövid és hosszú távú tervekről az új kampusz megbízott igazgatóját, dr. Boda Dezső egyetemi tanárt kérdeztük.

Honnan, kitől ered a kőszegi kampusz megalapításának ötlete?

A kőszegi ISES (Institute for Social and European Studies) Alapítvány, valamint a Pannon Egyetem közös szándéka volt, maga az ötlet először 2013-ban vetődött fel.

Mi a kőszegi projekt célja?

Ez nem egy projekt, hanem egy stratégiaimentor 11_MK_archiv jellegű fejlesztés az egyetem részéről. A cél, hogy a Pannon Egyetem hálózatos modelljének keretében képzési helyeket, kampuszokat hozzon létre a Nyugat-Dunántúlon. Az egyetem Veszprémen kívül jelen van Keszthelyen, Nagykanizsán, Pápán és Zalaegerszegen is. A Kőszegi Kampusz létrehozása is a terjeszkedés, fejlesztés részét képezi.
A mai bizonytalan és forráshiányos időkben, amikor sok intézmény stratégiáját a „merjünk kicsik lenni” elv jellemezi, nagy jelentőségűnek tartom, hogy az egyetem előre “menekül” és ilyen ambiciózus fejlesztésbe kezd. Ez egyértelműen jelzi az önbizalmát és elkötelezettséget annak a célnak az elérésében, hogy a Nyugat-Dunántúl meghatározó felsőoktatási intézménye legyen.
A Kampusz létrehozásának és működésének alapja részben a Kőszegen rendelkezésre álló szürkeállomány, részben az egyetem karaival való szakmai együttműködés. A kőszegi tudományos erőforrást a városban közel 20 éve működő ISES Alapítvány köré gyűlt kutatók jelentik. Ők jelenleg a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének felépítésén fáradoznak.

Ki a projekt vezetője, felelőse?

A kampusz megbízott igazgatóval rendelkezik, ezt a feladatot jelenleg én látom el. Az új intézmény közvetlen rektori és kancellári irányítás alá tartozik, a karokkal szakmai alapon működik együtt, valamint a Kőszegen oktatott szakok szakmai felügyeletét is ők látják el.

Minden feltétel adott ahhoz, hogy Kőszegen felsőoktatási intézmény jöjjön létre?

A felsőoktatási intézmény a Pannon Egyetem „személyében” adott. Kőszegen egy kampusz, egy képzési hely jött létre. A kampusz az ISES Alapítvány épületeiben kap helyet, amiket az alapítvány Kőszeg városától kapott használatra. Az egyetem, az alapítvány és a város együttműködése és az ehhez kapcsolódó feltételeket szerződésben rögzítették.

Milyen lépések történtek eddig, hol tart most a folyamat?

Egy 2015 decemberében hozott szenátusi határozat 2016. január 1-jével létrehozta az új képzési helyet, anyagi támogatást szavazott meg az elinduláshoz, oktatói álláshelyeket hozott létre, valamint a karokkal való előzetes egyeztetés után rögzítette a kampuszon oktatandó szakok listáját. Jelenleg az oktatók felvétele, az SZMR összeállítása, a különböző intézményekkel (ISES, Kőszeg Város, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, stb.) való együttműködési szerződések előkészítése zajlik. Összeáll a „stáb”, honlapot fejlesztünk, kialakítjuk az arculatot, ősszel pedig beindul a képzés.

Mit gondol, elsősorban mely országrészekről érkeznek majd ide hallgatók?

Nagy reményeket fűzünk a külföldi hallgatókhoz. Ami a magyar hallgatókat illeti, természetesen mindenkit szívesen látunk, az ország bármely részéről, azonban nem feledkezhetünk meg azon statisztikákról, melyek szerint a hallgatók inkább a lakóhelyük közelében található intézményekbe jelentkeznek. Ennek köszönhetően elsődleges célközönségünknek a Nyugat-Dunántúl diákjait tekintjük, a beiskolázás során is erre a területre fogunk elsősorban koncentrálni. A potenciális hallgatók közül leginkább természetesen azokra számítunk, akik a társadalomtudományi szakok iránt érdeklődnek.

Milyen képzések lesznek elérhetők?

Szándékaink szerint minden képzési szinten (alapszak, mesterszak, szakirányú továbbképzés), nappali és levelező tagozaton is indítunk majd képzéseket, de a konkrétumokat és a végső felállást a piac dönti majd el. Szeptembertől indul majd a nemzetközi tanulmányok mesterszak angol nyelven, mely külföldi hallgatók számára is elérhető lesz. Ezt a szakot később igény szerint alapszinten és magyarul is kínáljuk majd. A másik, szeptemberben induló képzés várhatóan a kulturális örökségmenedzsment és a fenntartható fejlődés szakirányú továbbképzés lesz. Általánosságban elmondható, hogy inkább az angol nyelvű képzésekre szeretnénk majd koncentrálni.

13_atudomanykulturaja_05_DA

Elképzelhető, hogy a jövőben a jelenleg tervezettnél több szak is elérhető lesz majd Kőszegen?

Természetesen. Vannak különböző elképzelések, de először alaposan meg kell vizsgálni, mire van igény, és milyen szakok oktatásához tudunk megfelelő oktatói gárdát biztosítani.

Nagyjából milyen létszámot tudnak majd fogadni?

Jelenleg a két szakra 50 fő körüli létszámot várunk, azonban később sem törekszünk majd a tömeges képzésre. Eddig is az oktatás unikuma volt a kis létszámú, szemináriumi és műhelymunka, amelyben a hallgatók a professzorokkal családiasabb körben tanulhatnak, amely tágabb teret enged a dialógusoknak és a kreatív gondolatoknak.

Milyen lesz az oktatói háttér?

A Szenátus határozata alapján a kampusz alkalmazásában az igazgatón kívül jelenleg dr. Miszlivetz Ferenc egyetemi tanár, dr. Jody Jensen és dr. Sümegi István egyetemi docensek és dr. Agárdi Izabella adjunktus áll. A különböző szakok indításában és oktatásában természetesen a karok által delegált veszprémi kollégák is részt vesznek majd.

Érinti-e, befolyásolja-e valamiben az új kampusz a jelenleg Veszprémben vagy a Pannon Egyetem egyéb telephelyein tanuló hallgatók helyzetét, lehetőségeit?

Nem igazán. Az MFTK kifutó képzésben, magyar nyelven oktatja a nemzetközi tanulmányok szakot, ez a képzés fokozatosan átkerül majd Kőszegre.

Várhatóan jelenthet-e potenciális munkalehetőséget az új kampusz azok számára, akik a Pannon Egyetem doktori iskoláiban tevékenykednek/frissen szereznek tudományos fokozatot?

Távlati célunk egy nemzetközi doktori iskola indítása. Munkalehetőség a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével való együttműködésből fakadhat. Közvetetten a munkaerő-piaci helyzetükön kívánunk javítani azzal, hogy a jelenlegi doktoranduszok számára gyakorlóhelyként is szeretnénk funkcionálni, lehetőséget adva a számukra oly fontos oktatási és kutatási tapasztalat megszerzéséhez.


Milyen irányban szükséges, illetve tervezik-e fejleszteni a kőszegi infrastruktúrát?

IMG_2010 E_TDFejlesztésre akkor lesz szükség, ha kinőjük a jelenlegi kereteket. Amennyiben növekszik az oktatott szakok száma, szükség lesz majd a személyi fejlesztésre is. Ez a mai világban jóval nehezebb, mint az infrastruktúra fejlesztése. A tégla, a térkő, a számítógép könnyen pótolható, az oktató viszont drága kincs, sajnálatos, hogy ez a nyilvánvaló tény nem törte át a kormányzat ingerküszöbét.
Elsődleges szempont a humánmunkaerő fejlesztése, elsősorban erre kell megtalálnunk a forrásokat. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy piaci elven kell működnünk, azaz olyan képzéseket kell indítanunk, amikre van/lesz kereslet.

Mely kőszegi és Kőszeg környéki szervezetekkel, intézményekkel működnek együtt/terveznek együttműködést a jövőben?

Szoros együttműködésben vagyunk az ISES Alapítvánnyal, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével, de Kőszeg városa is mellettünk áll. A közeljövőben szándékunkban áll megkeresni a térségben működő vállalkozásokat és cégeket, hogy felmérjük, milyen szakirányú továbbképzésekre lenne szükség ahhoz, hogy a Kampusz hozzá tudjon járulni a térség szakember utánpótlásához.

Véleménye szerint mennyire lesz piacképes és profitábilis az új kampusz?

Optimisták vagyunk.

Milyen rövid és hosszú távú tervekkel rendelkeznek, ezekhez milyen indikátorok tartoznak?

A rövid távú tervekben elsősorban a 2016-ban induló szakok felfuttatása áll, valamint az említett piaci igények felmérése, hogy a valós szükségletekhez tudjuk igazítani a képzési kínálatunkat. Nem titkolt terv az oktatás nemzetközi színvonalra emelése és a nemzetközi (főleg közép-kelet európai) diákok, valamint oktatók számának növelése. A hosszú távú tervekben a szintén hálózatos elven működő nemzetközi doktori iskola felállítása szerepel, több hazai és külföldi egyetemmel együttműködésben.