Közel kétezer gólya érkezik Veszprémbe – Jól szerepelt a Pannon Egyetem az idei felvételin

Ma délután két órától az egyetem, illetve a karok vezetősége sajtótájékoztató keretében ismertette az idei nyári rendes felvételi adatait, ami igen impozáns eredményt hozott.

DSC_0746 k

Gelencsér András rektor elmondta, hogy a felvételi eredményeket mindig a demográfiai- és társadalmi tényezőket figyelembe véve érdemes értékelni, hiszen ezek mindegyike évről évre változó tényező. Az azonban tény, hogy az előző évhez viszonyítva országos szinten nőtt a felsőoktatásba jelentkezők száma, 4%-kal. A Pannon Egyetemen a 2016/17-es tanévre felvételt nyert hallgatók azonban 12%-kal vannak többen, mint tavaly. A számok azt bizonyítják, hogy az intézmény népszerű, háromszorosan túlteljesíti a nagy tudományegyetemek és más, főként budapesti intézmények által meghatározott országos átlagot. Ebben számos tényező közrejátszott. Az egyetemet hagyományosan jó hírnevén túl vonzóvá tette az Új Nemzeti Kiválósági Programban való részvétel, melynek révén a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő hallgatók jó eséllyel jelentős összegű havi ösztöndíjat nyerhetnek el. Nem lebecsülendő továbbá az egyetem telephelyeinek vonzó környezete, a jó kollégiumi ellátottság, az emberléptékű képzés és a családias légkör.
Az egyetemen folyó tudományos elhivatottság vonzóvá teszi az intézményt, emellett a beiskolázási tevékenységre is komoly hangsúlyt fektettek, melyben a telephelyek önkormányzatainak és az intézmény ipari partnereinek segítségére is számíthattak.
Hogy az egészen konkrét számok nyelvén mit jelent mindez? Idén összesen 1959 hallgatót vettek fel, ebből 1572 főt állami ösztöndíjas képzési helyre. A felvett hallgatók közül 1150 fő alapszakon, 388 fő mesterszakon, valamint ötéves tanári képzésen, 421 fő pedig felsőoktatási szakképzésben kezdheti meg tanulmányait.

DSC_0749 k

A karok képviselői egyenként is lehetőséget kaptak, hogy értékeljék az aktuális felvételi eljárásban elért eredményeiket.

Dr. Kovács Zoltán dékán (Gazdaságtudományi Kar)
Örömteli, hogy a tavalyi évhez képest közel 20%-kal nőtt a felvettek száma: összesen 706 hallgató nyert felvételt, akikből 410 fő állami ösztöndíjas. Az alapképzések közül a turizmus-vendéglátás szak volt a legnépszerűbb. Levelező tagozaton az emberi erőforrások alapképzési szakra vették fel a legtöbb jelentkezőt. A mesterszakok közül a vezetés és szervezés-, valamint a 2016 őszén először Székesfehérváron is induló MBA mesterszak vonzotta leginkább a hallgatókat. Nagy népszerűségnek örvendtek a duális képzések, amelyek 2016 őszétől először indulnak a karon.

Dr. Polgár J. Péter dékán (Georgikon Kar)
A keszthelyi székhelyű kar stabilan magas jelentkezőszámot tudhat magáénak minden évben. Idén az alapeljárásban 383 elsőévest vettek fel. A mesterszakokon – a februári kiemelkedően erős felvételi után – további nagymértékű, vagyis 12 %-os létszámnövekedést tapasztaltak. A BSc szakokra felvettek arányának 13%-os növekedése mellett a felsőoktatási szakképzésre felvettek létszáma változatlan, ezen belül a levelező képzés arányának csökkenése tapasztalható. A legkeresettebb alapszak – 50 felvett hallgatóval – a mezőgazdasági mérnök alapszak volt.

Dr. Németh Sándor dékánhelyettes (Mérnöki Kar)
A 369 felvett hallgató 95%-a állami ösztöndíjasként kezdheti meg tanulmányait 2016 szeptemberében. 27%-os növekedés tapasztalható a tavalyihoz képest, melyben jelentős szerep jutott a zalaegerszegi mechatronikai mérnöki képzésnek, mely immár a Pannon Egyetem égisze alatt működik. A nemzetközileg is akkreditált vegyészmérnöki képzés iránt változatlanul nagy érdeklődés, a legtöbben erre a szakra jelentkeztek. Jelentős a növekedés az anyagmérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki és kémia alapszakokon és a vegyész mesterszakon is. A Mérnöki Kar 44 vállalati partnerrel együttműködésben minden mérnöki alapképzését duális formában is indítja.

Dr. Bús Éva dékánhelyettes (Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar)
Az aktuális felvételi eljárás során 248 fő nyert felvételt, ez az első helyen jelentkezők mintegy 80%-át jelenti. Az állami döntések következtében bizonyos szakokra kevesebb hallgatót tudtak felvenni, mint előző évben, és ugyanezen okból szakvesztéssel is szembe kellett nézniük. Pozitív azonban, hogy a felvételhez igen magas pontszámot kellett elérni, ami erős, jó képességű hallgatói bázist eredményez. A legnépszerűbb alapszak az anglisztika, ahol 60 hallgató kezdheti meg tanulmányait, második helyen a politológiára jelentkeztek legtöbben. Az osztatlan tanári szakon 20%-kal nőtt a felvettek száma a tavalyi eredményekhez képest. A jelentkezők szakpárjuk választásakor előszeretettel döntöttek az informatikai vagy idegen nyelvi párosítás mellett. A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar mesterszakjai közül idén is a tanári szak bizonyult legvonzóbbnak, ahová 77 hallgató nyert felvételt. A fordító és tolmács szak is tartja a pozícióját 31 hallgatóval. A felvettek 91%-a állami ösztöndíjas, ami 6%-os növekedést jelent.

DSC_0779 k

Dr. Hartung Ferenc dékán (Műszaki Informatikai Kar)
Az előző évhez képet 22%-os növekedést jelent, hogy idén 253 fő nyert felvételt. Ebből 211 fő alapképzésen, 23 fő mesterképzésen, 19 fő pedig felsőoktatási szakképzésen kezdheti meg tanulmányait. A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezettek 99%-a állami ösztöndíjasként tanulhat. Az idei év újdonsága, hogy a mérnökinformatikus mesterszak nappali tagozatán a képzést angol nyelven indította a kar, valamint új képzésként programtervező informatikus felsőoktatási szakképzési szak indul Veszprémben. Minden alapszakon a nappali tagozatos hallgatóknak van lehetőségük duális képzésben részt venni. A legnépszerűbb idén is a programtervező informatikus alapszak volt, ahova 96 főt vettek fel, és ez 48%-kal több az előző évhez viszonyítva.

Azoknak a leendő hallgatóknak sincs veszve minden, akiknek most nem sikerült a felvétel, vagy időközben gondolták meg magukat, és mégis felsőfokú intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat. Augusztus 7-ig lehet jelentkezni az egyetem pótfelvételi eljárásban meghirdetett szakjaira, ahol azonban a jolly jokerre kell játszani, hiszen csupán egyetlen helyet jelölhetnek meg, önköltséges formában.

(Fotó: Tál Dominik)