Kutató-fejlesztő központot hoztak létre

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Biztonsági Felügyelete eredményes szakmai együttműködést alakított ki a Pannon Egyetemmel.
A további hosszú távú és sikeres szakmai együttműködés elősegítése érdekében hozták létre március 28-án a jelenkor információ-biztonsági kihívásaival versenyre kelő és az elmúlt évek tanulságaira épített információ-biztonsági kutatás-fejlesztési központot a Műszaki Informatikai Kar szervezeti keretein belül. A Központ neve: Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, Információbiztonsági Kutató-Fejlesztő Központ (Research and Development Center for Cyber Defence).

Egyuttmukodes_KIM_1

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes a sajtótájékoztatón elmondta, míg száz évvel ezelőtt a biztonság a fegyveres erők feladata volt, ma az intelligencia erősségének kérdése. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet az információ-biztonsággal foglalkozik, és kiválóan vizsgázik ezen a téren: nemcsak azért, mert Magyarországot sikerül rendre megvédenie a hacker-támadásoktól, hanem mert a nemzetközi porondon is helytáll a szakembergárdája. A biztonság dinamikusan változó terület, állandóan lépést kell tartani a fejlődéssel és biztosítani az utánpótlást, mondta.
A NATO olyan kapcsolatot szeretne kiépíteni a felsőoktatási intézményekkel, amely a kibervédelemmel foglalkozik az egyre erősödő támadásokkal szemben – emelte ki Zala Mihály, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke. Hozzátette, a veszprémi kutatóközpont bejelentkezett ebbe a projektbe, így ez a központ az elsők között vehet részt a tevékenységben. Nemzeti központ lesz, de NATO-akkreditációt kapnak az itteni oktatási formákra.

Egyuttmukodes_KIM_2

Dr. Friedler Ferenc rektor hangsúlyozta, egy egyetem akkor tekinthető minőséginek, ha oktatási intézményként, kutató intézetként és K+F intézetként is minőségi. Bármelyik hiányzik, vagy nem megfelelő, a másik kettő sem tud tartósan minőségi lenni. A Pannon Egyetem kiváló példa arra, hogy lehetséges minőség és fenntarthatóság egy intézményen belül Magyarországon. A mai napon aláírt szerződés is ezt a folyamatot erősíti, mondta.
A Központ feladata, hogy mind szakmailag, mind a szükséges infrastruktúra tekintetében támogassa a Felügyelet és az Egyetem közös kutatás-fejlesztési, valamint oktatási tevékenységét, továbbá akkreditációs tanácsadó központként támogathassa az NBF kompetenciájába tartozó folyamatokat.

Egyuttmukodes_KIM_3

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet és a veszprémi Pannon Egyetem közös irányításával és együttműködésével egy olyan lehetőség nyílik meg Magyarország előtt, melynek keretében a gazdasági szektor, a kormányzat és az egyetemi szektor együttműködésében új megoldások, a folyamatosan megújuló és fejlődő információ-biztonsági fenyegetésekre újszerű válaszok születhetnek meg a jövőben. További cél az is, hogy a NATO és EU tagállamok szakemberei keressék az új központ képzéseit, valamint együttműködések alakuljanak ki a lehető legtöbb szövetséges ország „kiválósági közponjaival”.
A veszprémi központ olyan kutatásokat, fejlesztéseket, oktatási rendszereket fog kidolgozni és végrehajtani, amelynek keretében akár exportálható megoldások is születhetnek a jövőben, mindezzel a hazai privát szektor versenyképességét is fokozhatja az informatika és információ-biztonság szakterületén, valamint hozzájárulhat az állampolgárok személyes adatainak védelméhez és a magyar kormányzati és közigazgatási informatikai rendszerek biztonságának emeléséhez.

Fotó: Sz. L.