Milyen ösztöndíjakat szerezhetek?

Az egyetemi éveink során nem csak adni jó, hanem kapni is. Az ösztöndíjak pontosak ilyenek, „valamit valamiért” alapon működnek. Ha jól tanulok, akkor tanulmányi ösztöndíjat kapok, ha rászorulok az anyagi/ családi hátterem miatt akkor szociális ösztöndíjat, ha jól végzem a munkám, akkor szakmai, tudományos vagy közéleti ösztöndíjban részesülhetek. Ez egy olyan szituáció, ahol mindenki nyer, hiszen Én jól érzem magam, azt csinálom, amit szeretek és még fizetnek is érte.

Az ösztöndíjakat több csoportra bonthatjuk:

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

  • Tanulmányi ösztöndíj: CSAK A MÁSODIK FÉLÉVTŐL KAPHATÓ! A tanulmányi ösztöndíjra pályázni nem kell. A tanulmányi ösztöndíj fél évre szóló, havi rendszerességgel folyósított támogatás. Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a hallgató, utolsó féléves ösztöndíjindexe eléri, vagy meghaladja a képzés államilag finanszírozott hallgatóinak ösztöndíjindexeiből számított szakátlagot.
  • A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ): A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázni kell. A pályázati felhívást a rendelet előírásai szerint a rektor bocsátja ki. A pályázati felhívás és jelen szabályzat alapján készül az intézményi pályázati hirdetmény, melyben a pályázat beadásával kapcsolatos minden lényeges határidő és egyéb információ szerepel. A pályázati felhívást közzé kell tenni az Egyetem honlapján, fel kell hívni erre minden hallgató figyelmét. Azon hallgató vehet részt, akinek legalább két lezárt aktív féléve és legalább 55 megszerzett kreditpontja van a pályázat beadásának időpontjában. A pályázat beadásának időpontja szerinti tanév mindkét félévében az ösztöndíjindexet elérte, vagy meghaladta i. a 4,51-et, vagy ii. a 3,51-et és a képzésen a pályázat beadásának időpontja szerinti tanév első félévben az összes jogosult hallgatóra vonatkozóan számított szakátlag másfélszeresét. A pályázathoz mellékelni kell: az űrlapot, igazolásokat, OI által hitelesített leckekönyv másolatokat.
  • Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj: Ilyen pályázatot a hallgató akkor nyújthat be, ha a tantervi követelményeken túlmutató vagy azokon kívüli folyamatos, magas színvonalú tevékenységéért helyi, országos vagy nemzetközi elismerésben részesült és tevékenységével az egyetem jó hírét gyarapítja. Természetesen mellékelni kell a tevékenység végzését igazoló, hitelesnek tekinthető dokumentumokat a jelentkezéshez.

Szociális alapú ösztöndíjak:

Fontos tisztázni a szociális alapú ösztöndíjak nem segélyek. Nem csak és kizárólag nehéz sorban lévő hallgatók kaphatnak támogatást. Nem olyan, mint a karácsonyi ételgyűjtés. Nyilván mindenki családjában anyagi kiadással jár az egyetem, ennek enyhítésére szolgál!

  • Rendszeres szociális alapú ösztöndíj: A rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó kérelmet pályázat formájában kell benyújtani. A rendszeres szociális ösztöndíj félévre szóló, havi rendszerességgel folyósított juttatás. A pályázati felhívás kibocsátásáról az PEHÖK elnöke gondoskodik.

Alaptámogatás

Az alaptámogatásra vonatkozó kérelmet pályázat formájában kell benyújtani, mely megegyezik a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati adatlapjával. Az alaptámogatás félévre szóló, havi rendszerességgel folyósított juttatás. Az alaptámogatás szempontjából szociálisan rászorultnak tekinthető az, aki az előző leírásban maghatározott feltételek valamelyikének megfelel. Az alaptámogatás mértéke a felsőfokú szakképzésben, az alapképzésben és az egységes, osztatlan képzésben az éves hallgatói normatíva 50%-a, a mesterképzésben 75%-a és havi egyenlő részletekben kerül folyósításra.

Önkormányzati ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj: A Bursa Hungarica ösztöndíj az egyetemen kívüli eljárás során elnyert hallgatók számára, havi rendszerességgel kerül folyósításra. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részére az 1. sz. melléklet szerinti hallgató jogosult, ha az önkormányzati támogatást elnyerte. A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részét az oktatásért felelős miniszter adományozza és az egyetem számára a költségvetésében céljelleggel biztosítja. Ez az ösztöndíjrész akkor is folyósításra kerül, ha az önkormányzati ösztöndíjrész nem áll rendelkezésre. A Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati részét az oktatásért felelős miniszter által az egyetem számára céljelleggel átadott forrás képezi. Ez az ösztöndíjrész csak akkor kerül folyósításra, ha a megfelelő forrás az egyetem számára átadásra került. A Bursa Hungarica ösztöndíj csak a hallgató aktív féléveiben kerül folyósításra. A Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos további részletes szabályokat a rendelet határozza meg.

Nagy Országos Pályázatok

Az emberi erőforrások minisztérium és a kormány által kihirdetett pályázatok, például a Nemzeti Tehetség Program, vagy az Új Nemzeti Kiválóság Program.

Fotó: unsplash.com

FacebookApiException thrown

Error validating application. Application has been deleted. (190)