Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban

2014. február 12-én került megrendezésre a „Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban” elnevezésű projekt sajtótájékoztatója a B épület konferencia termében. Egyetemünk sikeres pályázatot nyújtott be a pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése című pályázati felhívásra, konzorciumi partnereivel, a Dunaújvárosi Főiskolával és az ASSAS Research Kutatás-fejlesztési Nonprofit KFT-vel. Ennek eredményeként a társulás 560 000 000 Ft támogatást kapott az Európai Uniónak és a Magyar Államnak köszönhetően a pályázat végrehajtására. A projekt 2014. január 1-én indult és várhatóan 2015. június 30-án zárul.

Tamop_sajtotajekoztato_01

A sajtótájékoztatón részt vett Dr. Friedler Ferenc, Dr. András István, a Dunaújvárosi Főiskola rektora, Dr. Horváth Géza, a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dékánja és Dr. Zsolnai Józsefné Dr. Mátyási Mária, a projekt szakmai vezetője. Először egyetemünk rektora foglalta össze röviden a Pannon Egyetem kutatásainak jelentőségét. Elmondta, hogy egy ilyen oktatási intézmény stratégiájának része kell, hogy legyen a különböző projektek megvalósítása feladat orientált megközelítésben, ezzel is biztosítva a hosszú távú működést. Beszélt továbbá a két nemzetközi céggel, az IBM-mel és a GE-vel közös projektekről és azok fontosságáról is. Ezt követően Dr. András István mondott pár szót a Dunaújvárosi Főiskola korábbi sikeres pályázatairól, céljairól és a pedagógusképzésről. Elhangzott, hogy a Főiskola nagy hangsúlyt fektet a tanárképzésre és a hallgatói sikeresség mérésére, mivel ez a kulcsa a tanulásközpontú környezet kialakításának és a hallgatók megtartásának. A rektor urat Dr. Horváth Géza követte, aki a Kar és a pályázat kapcsolatáról beszélt. Kiderült, hogy a projektben való részvétel nagyon jelentős az MFTK életében, mivel ez az első ilyen nagy összegű forrás, melyet pedagógusképzésre lehet költeni, annak ellenére, hogy a Pannon Egyetemen már 25 éve folyik tanárképzés.

Tamop_sajtotajekoztato_12

Végül Dr. Zsolnai Józsefné Dr. Mátyási Mária számolt be konkrét részletekről és a szakmai teendőkről, melyek a következők voltak: tanárképzőközpontok létrehozása ott, ahol ilyen tevékenység folyik, valamint ezek fejlesztése; a térségi pedagógiai központ megerősítése, mely átfogja a térség közoktatási intézményeit; a köznevelés és felsőoktatás érintkező pontjainak harmonizálása; valamint a térség pedagógusainak továbbképzése. Ezen pontok keretein belül pedig a tervek szerint olyan szakokat is indítanak, melyekből hiány van, mint például a természettudományi vagy etikai tanári, illetve szeretnék még a vezetőtanárokat is bevonni a munkába a hatékony működés érdekében. A pályázat végrehajtásának részeként korszerű e-learning anyagokat is készítenek körülbelül 50 oktatóval. Szeretnék továbbá elérni a térség köznevelési pedagógusait, akik aktívan kutatnak és publikálnak, annak érdekében, hogy a térség tudóstanárságát feltérképezzék és bemutassák az Iskolakultúra folyóiratban. Ezen kívül tervezik az MFTK és a 4 partner kutatóintézetének munkásságát is ismertetni a közönséggel. Az egyik végső cél pedig a Nemzeti Alaptantervvel való harmonizáció lenne, melynek köszönhetően a közoktatás rugalmasabban tudna reagálni a felsőoktatásban bekövetkező változásokra.

Kántor Szilvia

Fotó: Domján Attila