Prof. G. Marko-Varga előadása a modern analitikai módszerekről

Április 25-én a Pannon Egyetem meghívására szakmai látogatást tett és előadást tartott egyetemünkön Prof. G. Marko-Varga (Marko-Varga György) magyar származású professzor, az Európai Proteomikai Szövetség (EuPA) választott elnöke, a Lundi Egyetem (Svédország) és a Tokiói Egyetem tanára, világszerte elismert magyar származású bioanalitikus.hpétert_l1

A bevezető előadásában dr. Hajós Péter (Analitikai Kémiai Intézeti Tanszék) bemutatta a vendég előadót, és az előadás témakörét. Hangsúlyozta, hogy olyan többirányú analitikai kémiai területről hallunk, amelynek kutatásába, oktatásába a világ jelentősebb egyetemei, kutatóhelyei is csak a közelmúltban kapcsolódtak be. Így annak művelése, fókuszba állítása kiemelten fontos.

A proteomika, a biokémiai analízis módszereiről, eszközeiről és a bioinformatika szakterületeiről volt szó, amik napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő diszciplínája. A proteomika a sejt fehérjetartalmának, kémiai szerkezetének kvalitatív és kvantitatív jellemzésével foglalkozik. Az európai szervezet, az EuPA 20 európai tagállam több mint 3000 kutatójának, egyetemi szakemberének tevékenységét fogja össze, hogy a bioanalízis legújabb eredményeit széles körben elterjessze. A proteomika közvetlen kapcsolatban áll a gyógyszer kémiával, a klinikai kémiával, a molekuláris biológiával, a biotechnológiával és további tudományterületekkel. Nagy jelentőséggel bír új gyógyszerek, újfajta diagnosztikai eljárások és a műszeres analitikai módszerek fejlesztésében. A Massachusetts Egyetem tudományos magazinja az elkövetkező évtizedek 10 legfontosabb molekuláris technológiája közé választotta a proteomikát. E terület dinamikusságát és fontosságát jól mutatja az is, hogy havonta mintegy 200 szabadalom és kb. 1000 publikáció jelenik meg összesen a témával kapcsolatosan szerte a világon, így nem oktalan a „XXI. század tudománya” jelző sem.

A proteomikának kiemelt kutatóhelyei vannak Svédországban, Svájcban, Japánban és az USA-ban. Mindegyik laborra jellemző a nagy műszerezettség, aminek említésekor több 100 milliós tételekről beszélhetünk. Mint a legtöbb tudományterület esetében, itt is nélkülözhetetlenek a felkészült szakemberek. Remélhetőleg a későbbiekben sem lesz belőlük hiány, hiszen ha csak ezt az előadást tekintjük, sok érdeklődőt vonzott a MK és MIK hallgatói, oktatói és PhD hallgatói közül. Az EuPA eredményeinek elterjesztésével az egyetemi oktatást is megcélozta, és közreműködésre számít a magyar egyetemekkel.

A bioanalitika európai hálózati hátterét az Európai Uniós kollaborációk adják, ahol az EuPA-nak szerepe van. Aktivitást fejt ki a fejlesztés-kutatás, innovatív technológiák, kommunikáció-publikáció, a támogatások, a koordináció, valamint az oktatás területein. Az európai szervezet jelenlegi választott elnöke Dr. Marko-Varga György, aki a fent említett egyetemeken tanszékvezetői feladatokat lát el, továbbá a Lundi Egyetemen az analitikai kémia szakterületén működő „The Center of Excellence” megalapítója. A professzor pályafutásának kezdetén együtt dolgozott a Nobel díjas B. Samuelsson-nal a Stockholmi Karolinska Intézetben, majd a híres gyógyszerkémiai cég, az Astra Zeneca globális vezetője lett a proteomika területén. A továbbiakban is hasonló sikereket kívánunk neki!

 

Kiss Levente

Fotó: Szabó László