Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem

Május 24. és 27. között immáron 11. alkalommal rendezte meg a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke a Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemet, Balatonalmádiban a Monopoly Hotelben.

A már hagyományosan – a 2008-as év kivételével -, nyár elején megrendezett konferenciára minden évben a hazai szakmai kiválóságokon kívül Európa más országaiból is látogatnak előadók. Ebben az évben University of Zagreb-ból, Kárpátaljáról a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézetéből, Szlovákiából a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemről, Szlovéniából az University of Ljubljana-ból, Csíkszeredáról, és Lengyelországból, Krakkóból is érkeztek nagy számban kutatók. A  korábbi nyári egyetemekre tengerentúlról is érkeztek szakemberek.

A Balatonalmádiban megrendezett négy napos tanácskozás egyik központi témája a szókincsvizsgálatok, amivel kapcsolatban az első nap hangzottak el érdekes előadások. A konferencia magas színvonalát olyan kiváló gyermeknyelv-kutatók biztosították, mint Zrinka Jelaska – Jasna Novac Milić (University of Zagreb) Horvátországból, Lengyel Zsolt (Pannon Egyetem, Zágrábi Egyetem) vagy éppen olyan nyelvtanárok, mint Hortobágyi Ildikó, Némethné Hock Ildikó (Pannon Egyetem) Magyarországról.

A szókincsvizsgálatokon kívül érdekes előadásokat hallgathattunk a nyelv, agy és mentális reprezentáció összefüggéseiről. Kiemelendő két SZTE Élettani Intézetéből érkezett szakember prezentációja (Sáry Gyula és Tompa Tamás), akik a nyelvészek számára adalékot adva beszéltek az agy és a nyelv neuropszichológiai és neurokognitív aspektusáról: arról például, hogy agyunk hol tárolja a szavakat, amiket látunk és hallunk, milyen hatással van a kétnyelvűség az agy plaszticitására, miben különbözik a humán agy az állatok agyától.

A tanácskozás másik fő témaköre a kétnyelvűség volt: az elhangzott előadások nagy része, a konferencia nemzetközi jellegét tekintve is lényegében a bilingvizmust járta körül: Jozef Pallay (University of Ljubljana) az Ausztriában élő szlovák kétnyelvű gyerekek lexikális kompetenciájáról beszélt az osztrák iskolarendszerben.

A rendezők részéről Navracsics Judit kétnyelvűség-kutató mutatta be a kódváltás és nyelvkeverés közötti különbségeket angol, francia és német beszélők vizsgálatai alapján.

A konferencia négy napján további érdekes előadásokat hallhattunk például a nyelvtanulással kapcsolatban Dorota Szczęśniak és Jerzy Zabawa ((Pedagogical University of Cracow) előadásában a német mint második nyelv tanításával kapcsolatos tapasztalataikról; a spontán beszéddel kapcsolatos kutatásokról Gósy Mária, Markó Alexandra, Beke András – Gráczi Tekla Etelka tolmácsolásában.

A Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem jövőre is várja visszatérő és új vendégeit, előadóit.