„Ti nem a tárgy, ti a cselekvő alany vagytok”- interjú dr. Németh Istvánnal

Dr. Németh Istvánnal, A Zalaegerszegi Egyetemi Központmegbízott dékánjával, egyetemünk stratégiai rektorhelyettesével beszélgettem, aki az új tudásközpont létrehozásának miértjére és hogyanjára úgy adott választ, hogy közben a Z generáció jövőjéről, a globalizáció ránk gyakorolt hatásairól, illetve az emberi kreativitás adta kiaknázatlan lehetőségekről is szót ejtett. Ezúton is köszönöm a lehetőséget és az érdekfeszítő beszélgetést.

Pontosan mit jelent az új tudásközpont, és miért volt szükség annak létrehozására?

Az új tudásközpont lényegében az egyetem régiós szétterjedésének felerősítését szolgálja. Röviden: ez egy hálózatosan együttműködő, elosztott erőforrású rendszer. Képzelj el egy polipot. A polip feje, vagyis az intézmény központja a Pannon Egyetem lesz, aminek az egyes telephelyei – a polip karjai – valójában a már meglévő és új karainak a képzési szolgáltatási helyszínei. Ez mit is jelent egyszerűbben megfogalmazva? A polip feje nem mozdul el állandó helyéről, de a ’tudást’ képes idegsejtek segítségével karjaiba továbbítani. Vagyis a célunk az, hogy a központ telephelyein felépítsünk egy hasonló normákkal, sztenderdekkel, minőségbiztosítással rendelkező helyszínt, és az egyetemnek azokat a nívójú képzéseit szolgáltassuk, ami éppen azon a helyen szükséges, ezáltal kiküszöbölve a lokalitás korlátozottságiat.
A Zalaegerszeg Gazdálkodási Kar hagyományosan a pénzügy-számvitel, a gazdálkodás és menedzsment, illetve a gazdasági informatikus képzéseiről vált híressé. A város napjainkban dinamikusan fejlődő helyi infrastruktúrájának szakmailag megfelelő humán bázisra van szüksége. A pályaválasztó fiatalok körében egyre inkább az a tendencia mutatkozik, hogy leginkább Budapesten képzelik el a karrierépítést, amelynek a vidéki egyetemekre nézve számos hátranyos hatása van. Ez a kezdeményezés célul tűzte ki, hogy a jövő hallgatóit szakmailag kompetens tudással felruházni képes képzési háttérrel vidékre csábítsa, csillapítva ezzel a fővárosi egyetemekre történő gyakran kétszeres túljelentkezési rátát. Szeretnénk, ha egyre többen megtalálnák karrierépítési lehetőségieket a jól definiált profilú centrumainkban.

Milyen szerepet kapott Zalaegerszeg a tervek megvalósításában?

Augusztus elsejétől a BGE helyére a Pannon Egyetem lépett be, mely a telephelyek mihamarabbi fejlesztését tervezi. Zalaegerszegen nemcsak gazdálkodástudományról lesz szó a jövőben, hanem a mechatronikai – mérnöki képzést szeretnénk kiegészíteni gépészmérnöki, illetve mérnökinformatikus képzéssel. Ez lényegében egy portfóliós bővítés, mely az itteni igényeket igyekszik szolgálni.

Hogyan valósulnak meg majd ezek az intézkedések a gyakorlatban?

Képbe jön a hálózatos együttműködés, vagyis az oktatókat virtuálisan osztjuk majd meg, melyhez a rohamosan fejlődő technikát hívjuk segítségül. A laborgyakorlatok eszközhátterét tudjuk biztosítani, csupán az oktató jelenlétéről kell gondoskodnunk. Szerencsére kampuszunk alkalmasnak bizonyul az efféle tervek megvalósítására, hiszen a megfelelő audiovizuális eszközökkel felszerelt modern tantermeink ezt mind lehetővé teszik. Az oktatóknak fel kell nőniük az újszerű és sokak számára szokatlan kivitelezési módokhoz, hogy a tudást a lehető legteljesebb mivoltában legyenek képesek átadni.
A fiatal generációk számára nem újdonság, hogy a modern technológiák sok olyan kiaknázatlan lehetőséget rejtenek, melyek nemcsak megkönnyítenék, de effektívebbé is tennék az oktatási rendszert. Az egyetem a minőségi tudásszolgáltatásról szól, de ehhez fontos lenne, hogy az akadémia ne zárkózzon el az új módszerek kipróbálásától, bevezetésétől.
A koronavírus idén márciusban nem ajánlott fel választási lehetőséget az online vagy offline oktatás között, ezért nem is volt kérdés, hogy lehet-e, egyszerűen meg kellett csinálni. Ez a kikényszerített intézkedés jelentős gátakat szakított át, és kétségtelenül előrelendítette az akadémia modern technikához való hozzáállását.

Ez alapján akár az is elképzelhető lenne, hogy a jövőben az oktatók youtubereket megszégyenítő előadásokat „streamelnek” majd?

Minden diáknak tudatosítania kell, hogy ők nem az oktatás elszenvedői, hanem annak aktív résztvevői. Az egyetemek univerzális célja, hogy a hallgatóit globális értelmiségiekké nevelje, és ne csak egy országban legyenek otthon, hanem a világban.
Ne jobb jegyeket követeljetek, hanem az intelligenciátokat működésbe hozó, kreativitást igénylő feladatokat! Hiszen nekünk nemcsak tudást kell átadnunk számotokra, hanem képessé kell tennünk titeket a jövő felépítésére.
Ti nem a tárgy, ti a cselekvő alany vagytok.

Fotók: Zalaegerszegi Egyetemi Központ