Meglepetéssel fogadtam

Interjúnk szereplője dr. Anda Angéla egyetemi oktató, a Georgikon Kar Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék vezetője, aki a Meteorológiai Világnap alkalmából Schenzl Guidó-díjat vehetett át. Erről, és szakmai munkásságáról kérdeztük.
– Hogyan került kapcsolatba a szakmájával?
– Tulajdonképpen egyenes út vezetett az agrometeorológia felé, amely talán kicsit hosszabbnak tűnik, mint annak az útja, aki a diplomája kézhezvétele után rögtön „sínre” kerül. Az alapdiplomám okleveles agrármérnök (1978), melyet az Agrártudományi Egyetemen szereztem Keszthelyen. Ezután rögtön a budapesti központú Országos Meteorológiai Szolgálatnál (OMSZ) helyezkedtem el, ahol meglepetésemre az agrárdiplomám nem volt egyenértékű a meteorológusokéval, ezért sürgősen begyűjtöttem a hiányzó szakterületi ismereteket és papírokat. Szerencsémre indult az ELTE TTK és az OMSZ együttműködése keretében, a WMO (World Meteorological Organisation) irányelvei alapján egy már a szakmában dolgozó nem meteorológusok részére szervezett meteorológusképzés. A WMO III. szintbe sorolt oklevelemet 3 év után, 1982-ben vehettem át. A szakdolgozatom témája agrometeorológiai vonatkozású volt. A szakterületemhez legközelebb eső célirányos agrometeorológiai képzésben 1989 őszén-telén vettem részt Izraelben, egy poszt-graduális kurzus keretében.

– Van-e különleges kötődése a Pannon Egyetemhez, amiért ide jött oktatni?
– A Pannon Egyetem jogelődjénél, Keszthelyen 1988-ban egyetemi adjunktusként kezdtem főállású oktatói pályámat. Előtte is többször felkértek óraadóként az agrometeorológia egy-egy részterületének oktatására, és végül elcsábítottak. Nem volt nehéz tősgyökeres keszthelyiként kísértésbe esnem. A városhoz, a Balatonhoz kötődésem mindig is erős volt, és minél idősebb vagyok, ez még kifejezettebbnek tűnik. Lehetőség az intézmény elhagyására többször is adódott, de végül mindig az intézmény felé billent a mérleg nyelve.

Anda_Angela_interju_kep

– Nemrégiben Schenzl Guidó-díjjal jutalmazták. Mit kell tudni erről a kitüntetésről?
– A díjat 1994-ben alapította a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium az OMSZ kezdeményezésére, az első meteorológiai intézetigazgató (Meteorológiai és Földmágnesességi Magyar Királyi Központi Intézet), az osztrák származású egykori bencés szerzetes, Schenzl Guidó tiszteletére. Az elismerést évente, a Meteorológiai Világnapon (március 23-án) adják át annak a meteorológusnak, aki a magyar és a nemzetközi meteorológia területén kimagasló tudományos, kutatási és szakmai eredményeket ért el.

– Hogyan fogadta ezt az elismerést?
– Nagy meglepetéssel! Semmiről nem tudtam. Március 14-én kaptam hivatalos értesítést, hogy feltétlenül menjek el a Világnapra. Nem szivárgott ki semmi, a szakmai adataimról sem kértek információt a beterjesztők, pedig már jó pár éve nem vagyok az OMSZ dolgozója.

– Szakmai tudását a mindennapokban is alkalmazza?
– Egyetemi oktatóként bőséges lehetőség kínálkozik rá. A szorgalmi időszakok vége felé néha úgy érzem, hogy talán egy kicsit többször is van rá alkalmam, mint kívánnám.

Klózer Kitti