Pannon kisokos – Nem csak gólyáknak

Az évek során szerzett tapasztalataim alapján gondoltam, készítek nektek egy egyetemi kisokost. Összeszedtem benne pár gyakran emlegetett témát. Remélem, hasznosnak találjátok majd!

school-2051712_1920

 Átsorolás

A 2011. évi CCIV. törvény (a nemzeti felsőoktatásról) 48.§(2) arról rendelkezik, hogy a felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésben résztvevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet. Mindezt a 87/2015. (IV. 9.) és a 345/2015 (XI. 19.) Korm. rendeletek kiegészítik egy tanulmányi átlag követelménnyel is.

Súlyozott tanulmányi átlag átsoroláshoz 2019. szeptember 1-től :

 • agrár: 3,0
 • bölcsészettudomány: 3,25
 • gazdaságtudományok: 3,0
 • informatika: 3,0
 • műszaki: 3,0
 • pedagógusképzés: 3,25
 • társadalomtudomány: 3,25
 • természettudomány : 3,0

Megjegyzés: Tehát ahhoz, hogy állami ösztöndíj státuszunk megmaradjon: legalább 36 teljesített kreditet kell felmutatni (kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból összesen) és elérni az adott területen előírt átlagot.
Ha elfogadtatunk tárgyakat, azok abban a félévben beszámításra kerül mind az átlagba, mind a kreditekbe.

Önköltséges képzésen lévő hallgatókat természetesen ez nem érinti.

Súlyozott tanulmányi átlagszámítás 

Képkivágás

Példa:

Helyből távolba nézés: (kötelező) kredit: 2 jegy:4
Nem létező tárgyak gyakorlata I. (szabadon választható) kredit: 4 jegy: 3
Nem létező tárgyak elmélete I.(szabadon választható) kredit: 4 jegy: 3
Elmélkedések az életünkről elmélet I.(kötelezően választható) kredit: 2 jegy: 5
Elmélkedések az életünkről gyakorlat I. .(kötelezően választható) kredit: 2 jegy: 4

Képkivágás

 Ösztöndíj index:

 Hasonlóan számítható, mint a súlyozott tanulmányi átlag. Szintén a teljesített tárgyak kreditértékét szorozzuk, az értük kapott érdemjeggyel. Ebben az esetben csak azok a tárgyak számítanak bele az ösztöndíj indexbe, amelyek az adott szakon, az adott félévre a mintatantervben szerepelnek (kötelező, kötelezően választható, illetve szabadon választható tárgyak). Az így kapott számot, mindig harminccal kell leosztani.

(Itt találod: Neptun/Tanulmányok/Tanulmányi átlagok)

 Tárgy elismertetés, azaz tárgy ekvivalencia:

„A kreditelismerés – tantárgy (modul) előírt kimeneti követelményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A tudás összevetését a kari TKB végzi.” – Hallgatói Követelmény Rendszer

A tárgy elfogadtatását a hallgató már a regisztrációs hét előtt megkezdheti a Neptun rendszeren keresztül kérvény formájában.

(Itt találod: Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Leadható kérvények)

Megjegyzés: Az elismertetett tárgyak, abban a félévben, mikor elfogadtatjuk azt, befolyásolják a súlyozott tanulmányi átlagot és beszámításba kerülnek az államilag előírt teljesítendő 36 kreditbe.

DE az ösztöndíj indexet nem befolyásolja.

Ha az alapszakunk képzési területéről már rendelkezünk egy FOKSZ típusú végzettséggel (Felsőoktatási szakképzéssel), akkor elfogadtathatjuk a mintatantervben megegyező tárgyakat összesítve egy kérvényen belül.

Beiratkozás:

Talán a legfontosabb tennivaló minden félév kezdetén!
(Itt találod:Neptun/ Ügyintézés/ Beiratkozás/Bejelentkezési kérelmek)

Oktatási Igazgatóság:

Itt találod: A épület Földszint, bejárat után egyből balra kanyarodva

Nyitva tartás:

 • Hétfő: nincs ügyfélfogadás
 • Kedd: 12:45-14:00
 • Szerda: 12:45-14:00
 • Csütörtök: 12:45-14:00
 • Péntek:8:00-11:00

(Információkért: https://oi.uni-pannon.hu/munkatarsaink/veszprem/tanulmanyi-csoport)

 Testnevelés:

Képzéstől függően 2-4 félévkötelező testnevelést kell mindenkinek teljesíteni. Ezek a Testnevelés I.-IV. tárgynéven szerepelnek Neptunban. Tárgyfelvételénél figyeljünk a megfelelő kar kiválasztására illetve, hogy az adott tárgyat vegyük fel a Pannon Egyetem Testnevelés Rendszerben (PETE: http://alairas.sport.uni-pannon.hu/ ).

Fotó: pixabay.com