Tájnyelvi szépségeink – kórógyi krónika

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egyP1000835 szlavóniai nagylány. Ahojan szorgalmas volt, bas úgy szeretett berdózni. Az egyik reggelen apikája és anyikája már korán elmentek hazulról, és a lányt bízták meg, hogy rendezze el a ház körüli teendőket, ahucsó ők szokták. Igen ám, de előző este egyik lánypajtása igen bisztogatta, hogy némi csicsögő társaságában, bábókájukat nem sajnálva, lippegőjüket otthon hagyva menjenek el a falu leghosszabb szokakján rendezett bálra. Vonakodott a lányka, de holmiját egy stanicliba belehányta, és azt gondolta, aide, estünen gyerünk a bálba. Vánkosát nem érintette, ruvát kötött, gürtnijét a padon megkereste és felvette, az almáriomból csicsögőt tett zsebébe és elindult volna, ha a pankon egy kicsit még meg nem pihent volna. Ahujón az öreg taraba tövében, a kicsinyke ház ábazata előtt merengett, arra eszmélt, a cáger már igencsak elhaladt, biztosan várják már őt a felcirkalmazott szokaklámpák alatt. Gyalogjáró hiányában a cudarul sáros cundaron közlekedett, csarapja piszkos lett, gyűlt szépen a cúlája.
Végre megérkezett a bálba, ahol egy brendólábú, düdüorrú, majmócos arcú, fekete pofájú, bufogó és banyis, azonban csecse legény már babicájaként várta. Ropták a derenkát, vetetkeztek, bucólkodtak, a nazvak, óperja beszédű falusiakkal nem igen foglalkoztak. Mikorra a legénye kampec lett, a lányka otthon már álomba szenderedett.
Másnap reggel ágyából ancvaj kiugrott, ciháját igazgatta, a bakszlival bajlakodott, éhéra tejet ivott, a tikoknak és a bíruskának römzsét adott, a szérüben pérát ájkolt, bobojót, baburát és csöpörkét szedett, az imperből kicsikét csipegetett. Hazaérvén a pérát aborálta, szahanban a húst a rejnibe hányta, szüleit már az ágánfa alatt binókázva várta.

ábazat – homlokzat                                                             csicsögő – aprópénz
aborál – vízben főz                                                              csöpörke – gomba
acskó – zacskó                                                                      derenka – táncfajta Kórógyon
ágánfa – akácfa                                                                    düdüorr – nagy orr
ahojan – amilyen                                                                 éhéra – éhgyomorra
ahucsó – amilyen módon                                                  estünen – este
ahucsón – amint, amiképpen                                            fekete pofájú – barna bőrű
aide – na, ugyan                                                                  felcirkalmaz – ízléstelenül mindenfélével díszít
ájkol – kiás, kikapar                                                             gürtni – öv
almáriom – sublót                                                               gyalogjáró – járda
ancvaj – gyorsan, egykettőre                                             imper – egres
anyika – anya becéző neve                                                 kampec – részeg
apika – apa becéző neve                                                     lánypajtás – lány lánybarátnője
bábóka – láb                                                                          lippegő – papucs
babica – szeretője, babája valakinek                                majmócos – szőrös
babura – tölteni való paprika                                             nagylány – felserdült lány
bajlakodik – vesződik                                                           nazvak – ügyetlen, buta
bakszli – tejeskanna                                                             óperja – értelmetlen, zagyva
banyis – beteg                                                                       pad – padlás
bas – éppen, pontosan                                                        pank – a ház előtt található pad
berdózik – éjszakázik, mulat                                               péra – krumpli
binókázik – hintázik                                                              pitliköl – gyorsan megy
bíruska – kisliba                                                                     rejni – sütő
bisztogat – többször biztat valamire                                  römzse – morzsa
bobojó – paradicsom                                                            ruva – kendő
brendólábó – görbelábú                                                       stanicli – zacskó
bucólkozik – csókolózik                                                         szahan – tepsi
bufog – erősen köhög                                                            szérü – nem a háznál lévő kert
cáger – óramutató                                                                  (konyhakerti növényeknek)
ciha – párna                                                                             szokak – utca
cudar – rettenetes                                                                  taraba – fakerítés
cunder – salakos út                                                                tik – tyúk
cúla – szennyes ruha                                                             vánkos – párna
csarap – vastag gyapjúharisnya                                           vetetkezik – fényképezkedik
csecse – szép