Valóban igazi nyelv a jelnyelv?

A jelnyelveket, amelyek legfőképp a siketek kommunikációs eszközei, az 1960-as évektől tekintik valódi, önálló nyelveknek. Sokan a vizuális kódrendszerek legfejlettebb típusaiként tartják őket számon, amelyek (csakúgy, mint minden más nyelv) rendelkeznek önálló hangtannal (fonetikával), alaktannal (morfológiával) és mondattannal (szintaxissal).

jelnyelv

A jelnyelv minden országban eltérő, és az országokon belül is megkülönböztethetünk (jel) nyelvjárásokat. Magyarországon hét dialektust különítenek el a hét siketiskola szerint. Az 1970-es években alakították ki az egységes nemzetközi jelnyelvet, a Gestunot, amely azt a célt szolgálja, hogy a jelölők a világ eltérő részein is megérthessék egymást.

A siketek így legtöbbször többnyelvűnek tekinthetők, hiszen használják az adott ország nyelvét, a jelnyelvét és sok esetben a Gestunot is.